HOLT VESTVOLLEN/SKEDSMO - TOMT 5002 KVM - ANSES Å HA ET STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL

Lensmann Haaversens vei 209, Skedsmokorset

Salg av AS, som eier 4 av 5 seksjoner (ca. 51,2%) i Hvamsvingen 24 - meget sentral beliggenhet på Hvam

Hvamsvingen 24, SKJETTEN

Fullt utleid kombinasjonseiendom sentralt beliggende på Skytta med umiddelbar nærhet til Gjelleråsen og RV4

Brennaveien 4, HAGAN

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.