Tilnærmet fullt utleid kombinasjonsbygg sentralt i Lillestrøm - godt med parkering

Depotgt. 20, LILLESTRØM

Utviklingseiendom/tomt til både næring og bolig på ca. 17 500 kvm - beliggende langs RV4 på Kjul/Slattum

Nittedalsveien 495 , SLATTUM

Kombinasjonsbygg med høytlager - beliggende i mindre næringsområde få minutter fra Årnes sentrum

Vesttunvegen 5, ÅRNES

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.