mot porten mot porten Solheimveien 36 Solheimveien 36 Fra innkjøringen Fra innkjøringen Mot porten_2 Mot porten_2 s36_med fellesområdet s36_med fellesområdet

Lagerlokale sentralt langs RV 159 i Lørenskog (Jula, Elkjøp og Power i nærområdet)

Solheimveien 36, LØRENSKOG - 310 m²


Inneholder

Med sentral beliggenhet i Solheimveien i umiddelbar nærhet til Jula, Elkjøp og etterhvert Power har vi for utleie tilsammen ca. 310 kvm lagerlokaler med takhøyde på ca 4 meter brutto, og ca 3,6 netto under søyler. Felles adkomst via kjøreport som deles med nabolokalet. Ved behov kan det etableres et felles adkomstområde, med egen inngang til lokalene. Det er enkel adkomst for biler direkte inn på eiendommen.

LOKALENE KAN IKKE BRUKES TIL BILSALG ELLER SOM FORSAMLINGSLOKALE


Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i et næringsområde i Solheimveien nordvest i Lørenskog kommune, rett ved kommune- og fylkesgrensen til Oslo. Næringsområdet ligger langs med Strømsveien som skjermer boligområdet i sydvest for trafikkstøy. Videre er industriområdet rundt eiendommen preget av flere større lager- og logistikklokaler samt plasskrevende handel.Det er kort vei til av- og påkjøring E6 via RV 159.


Bebyggelse

Eiendommen er bebygget med et kombinasjonsbygg bestående av lager- og kontorarealer oppført i to etasjer over terreng. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i betong med flatt tak. Videre er bygget forblendet med teglstein og noe trepanel. I deler av bygget er gulvet nedsenket og gir økt takhøyde på lageret som er lokalisert i 1. etasje.


Tomten

Tomten er skrående mot syd og nordøst. Den er opparbeidet og asfaltert med parkerings- og manøvreringsarealer rundt hele bygningen.


Adkomst

Eiendommen er beliggende med svært god adkomst til E6, både syd- og nordover. Det er etablert kollektivtilbud i området med bussholdeplass like utenfor eiendommen med bussforbindelse til Oslo, Kjeller og Lørenskog sentrum med mer.


Off. Kommunikasjon

Bussholdeplass rett ved eiendommen.
Lørenskog togstasjon: 10-15 min gange
Lørenskog bussterminal: 10 min gange


Parkering

Eiendommen har godt med p-plasser som er til felles benyttelse for alle byggets leietakere.


Standard

Lokalet har en grei standard. Betong gulv, vegger og tak.


Oppvarming

Elektrisk


Byggemåte

Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i betong med flatt tak. Videre er bygget forblendet med teglstein og noe trepanel.


Regulering

Eiendommen har ingen skrivende bestemmelser, men er regulert til industri i henhold til stadfestet plankart. I gjeldende kommuneplan, "Kommuneplan 2015-2026, del 3...." er eiendommen avsatt til forretning/tjenesteyting/næringsbebyggelse og i kommuneplanens arealdel tilhørende retningslinjeområdet Visperud.


Visning

Etter avtale med megler. Ref: 18095.


Overtakelse

Ledig fra 1. januar 2019


Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Kjøreport

Solheimveien 36, LØRENSKOG

Referanse: 11895

Lager/verksted 1. etg. 310 m²

Megler

Eivind Aursøy
Eivind Aursøy
Telefon: 67 91 76 55
Mobil: 90 03 93 00
Epost: eivind@real.no