Ca. 1 250 kvm forretningslokale beliggende i u. etg, ca. 350 kvm overbygget uteplass og 2 mål tomt Ca. 1 250 kvm forretningslokale beliggende i u. etg, ca. 350 kvm overbygget uteplass og 2 mål tomt Utomhusplan Utomhusplan Lokalet kan leies helt eller delt Lokalet kan leies helt eller delt Sentralt på Dal i Eidsvoll kommune med rask adkomst E6 Sentralt på Dal i Eidsvoll kommune med rask adkomst E6 Som nærmeste nabo til Kiwi er kundestrømmen god Som nærmeste nabo til Kiwi er kundestrømmen god

Ca. 1 250 kvm verksted-/lagerlokale, overbygget uteplass på ca. 350 kvm og 2 mål tomt!

Skinnstudumpa 4 A og B, DAL - 1250 m²


Inneholder

Eksisterende Kiwi butikk på Dal skal rehabiliteres og utvides. Eiendommen ligger sentralt ved innkjøringen til Dal og Råholt. Rask adkomst E6.

Dagens butikk blir samlokalisert med nytt ca. 1 250 kvm forretning-/lager-/verkstedlokale i byggtes u.etg.

Prosjektet skal gjennomføres i tre byggetrinn og omfatter rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og fire nye tilbygg. Samlet butikkareal for Kiwi blir på totalt 2 170 kvm.

Fasadene skal renoveres å få et uttrykk som er i tråd med KIWIs nye konseptbygg, Fasett. Prosjektet startet april 2018 med planlagt reåpning av Kiwi i sommer 2019.

Ledige lokaler: Ca. 1 250 kvm lager-verksstedlokalei byggets u. etg. Lokalene kan leies ut helt eller delt. De leveres med tilstrekkelig lys-/elektrisk, ventilasjon, støvbundet overflater og oppstikk for vann-/avløp. Takhøyde ca. 3,5 meter. Lokalene kan tilpasses den enkelte leietaker. Utenfor lokalene vil det være overbygg på ca. 350 kvm som muliggjør parkering under tak. Videre er det ca.2 mål med uteplass til disposisjon for leietaker.


Beliggenhet

Beliggende på Dal i Eidsvoll kommune. Rask adkomst til og fra E6.


Bebyggelse

Beliggende i bolig-/ og lettere industriområde. Montèr er etablert på naboeiendom.


Tomten

Tomt leveres flat og asfaltert.


Adkomst

Se kart.


Off. Kommunikasjon

Buss og tog.


Parkering

Ca. 2 mål med uteplass + ca. 350 kvm parkering under overbygg.


Standard

Lokalene er under bygging og leveres med tilstrekkelig lys-/elektrisk, ventilasjon, støvbundet flater og opplegg for vann og avløp.


Oppvarming

Elektrisk.


Byggemåte

Oppføres i betongelementer.


Regulering

Butikk, forretningsbygg. Lagerhall, verkstedbygning. Reparasjon av motorvogner.


Diverse

NorgesGruppen er utbygger. Mulighet for særskilte tilpasninger.


Visning

Etter avtale med megler eller selvsyn på eiendommen.


Overtakelse

Medio ca. 2019.

Skinnstudumpa 4 A og B, DAL

Referanse: 11896

Lager/verksted 1. etg. 1250 m²

Megler

Eirik Werner Frøytlog
Eirik Werner Frøytlog
Telefon: 67 91 76 54
Mobil: 913 17 155
Epost: eirik@real.no