Investeringsobjekt: Tilnærmet "bare-house" leieavtale - solid leietaker, 10 års leiekontrakt - fremtidig potensial

Masteveien 6, Hagan

Tilnærmet fullt utleid kombinasjonsbygg, godkjent til bilsalg - sentralt på Kjeller - godt med parkering

Rolf Olsens vei 22, Kjeller

Eidsvoll sentrum: 3 stk. fullt utleide næringsseksjoner beliggende i 1. etasje

Sundgata 13, Eidsvoll

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.