Kombinasjonseiendom med høytlager, lager, verksted og kontor - sentralt beliggende på Skytta

Industriveien 28, Hagan

Kombinasjonsbygg med høytlager - Næringsområde få minutter fra Årnes sentrum

Vesttunvegen 5, Årnes

TIL SALGS: Kontor-/forretningseiendom i Nannestad sentrum - Tettstedet nærmest Oslo Lufthavn!

Teieallèn 1, Nannestad

Maura: Sentral utviklingstomt på ca. 10 903 regulert til bolig, forretning og kontor - Detaljregulert

Vålaugvegen, Maura

Tilnærmet fullt utleid kombinasjonseiendom - rett utenfor Årnes sentrum

Runnivegen 27, Årnes

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.