Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig

Kombinasjonseiendom med stor tomt og gode utelagringsmuligheter/parkering - Blaker i Sørum kommune

Blakervegen 901-903, Blaker - 2519 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 2519 kvm Total eiendomsmasse


Inneholder

Lager-/kombinasjonseiendom med stor tomt og gode utelagrings- og parkeringsmuligheter beliggende på Blaker i Sørum kommune.
Det er selskapet RAAJ Eiendom AS, org.nr. 819 288 992, som hjemmelshaver til eiendommen vi her selger.


Dagens eier/selger har brukt eiendommen til egen virksomhet. Leiekontrakten utløper mars 2019. Selger jobber parallelt med å finne ny leietaker til eiendommen.
Det er således store muligheter for at ny eier kan bruke hele/deler av eiendommen til egen virksomhet.

Eiendommen har gjennom alle år vært brukt til næringsvirksomhet, og var i mange år i drift som betongfabrikk. Senere ble deler av arealene ombygget til bakeri. Eiendommen er således godt kjent i kommunen og i nærområdet.Eiendommen er bebygget med et lager-/kombinasjons-/logistikkbygg og et mindre kontorbygg over 3 etasjer, samt tilhørende stor eiet tomt på ca. 16 957 kvm.
Hovedbygget ble oppført 1955, og har blitt tilbygget i flere omganger, mens tilbygg (kontorbygg) ble oppført 1970. Kaldtlager har en takhøyde på ca. 5,7 meter med innkjøring via 1 kjøreport. Varmtlager/produksjonslokaler har en takhøyde på ca. 3,9 meter og har en port i hver ende av lokalet. 2. etasje i kontorbygg er utformet som en boligdel med 3 soverom, bad, kjøkken og stue (tidl. "vaktmesterleilighet").Store deler av tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer, og det er i tillegg gode utelagringsmuligheter.


Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i utkantet av tettstedet Hogsetgrenda, ca. 5,5 km øst for Blaker i Sørum kommune. Området består i hovedsak av dyrket mark og skog med innslag
av boligbebyggelse. Beliggende ca. 1 km fra Feiring Bruk.


Tomten

Relativt flat tomt. Store deler av tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer. Resten av tomten består av grus, gress og naturlig vegetasjon.


Tomt kvadratmeter

16 957


Adkomst

Eiendommen ligger inntil RV 175, og har gode adkomstmuligheter til eiendommen fra denne.
Det er ca. 17 km til RV 22, som er tilknyttet både E6 og E18.


Off. kommunikasjon

Det går buss fra Blakervegen og nærmeste togforbindelse er etablert i Blaker (ca. 5,4 km).


Parkering

Eiendommen har meget gode adkomst- og parkeringsmuligheter, også for store kjøretøy.


Standard

Eiendommen fremstår med en del etterslep på vedlikehold, og oppgraderinger må påregnes.

Vi oppfordrer alle interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med egen fagmann.


Regulering

Eiendommen er regulert til industri, og hører innunder reguleringsplan "Et område langs RV 171, øst for Hogsetfeltet".


Diverse

Det foreligger mest sannsynlig muligheter for ytterligere utbygging av eiendommen, men er ikke nærmere utredet av megler. Vi anbefaler interessenter å sette seg inn i gjeldende regulering og evt. kontakte Sørum kommune.


Visning

Etter avtale med megler.

Blakervegen 901-903, Blaker

Referanse: 19004
Prisantydning: 10 800 000 NOK

Kombinasjonslokaler 2519 m²

Megler

Eirik Werner Frøytlog
Eirik Werner Frøytlog
Telefon: +47 67 91 76 54
Mobil: +47 913 17 155
Epost: eirik@real.no