Eiendommen utvendig Eiendommen utvendig Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Inngang kontor Inngang kontor Kjøreporter til lager Kjøreporter til lager Kjøreporter til lager Kjøreporter til lager Eiendommen sett fra baksiden Eiendommen sett fra baksiden Eiendommen sett fra baksiden Eiendommen sett fra baksiden Lager Lager Kjøreporter til lager Kjøreporter til lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager og lagerkontor Lager og lagerkontor Kjøkken/spiserom Kjøkken/spiserom Kjøkken/spiserom Kjøkken/spiserom Kontor Kontor Høytlager Høytlager Høytlager Høytlager Høytlager Høytlager

Kombinasjonsbygg med høytlager - beliggende i mindre næringsområde få minutter fra Årnes sentrum

Vesttunvegen 5, Årnes - 2903 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 1360 kvm Høytlager
1. etg: 1543 kvm Lager og kontor


Inneholder

Kombinasjonsbygg med høytlager - beliggende i mindre næringsområde "Bodding Industrifelt", som primært består av lager- og logistikkeiendommer.

Eiendommen ble oppført i 1981, og består av ett lager-/logistikkbygg oppført over 1 etasje.
Arealet er fordelt på 2 bygningskropper, en kontor/lagerdel på ca. 1 543 kvm og en høytlagerdel på ca. 1 360 kvm. I tillegg er det oppført et sprinkelreservoir på ca. 237 kvm i eiendommen.
Høytlager har en takhøyde på ca. 17,6 meter. Det er adkomst via 4 lasteramper med porter på byggets vestre side, og 1 lasterampe med port på den østre fasaden.

Det er selskapet Frikk AS, som hjemmelshaver til eiendommen vi her selger. Selskapet har ingen annen virksomhet enn å eie denne eiendommen.

Selgers datterselskap har brukt eiendommen til egen drift, og selges således uten leieinntekter.

Basert på dagens utnyttelse av eiendommen og maksimal tillatt utnyttelse i Kommuneplanen antas det at eiendommen har et videre utviklingspotensial.


Beliggenhet

Eiendommen er beliggende ca. 5 km sør for Årnes sentrum i Nes kommune. Det er ca. 10 km til hovedfartsåren E16 som er tilknyttet E6 ved Kløfta.


Tomten

Eiet tomt på ca. 13 271,6 kvm. Den vestre delen av eiendommen er opparbeidet med asfaltert parkeringsplass og manøvreringsareal.


Tomt kvadratmeter

13 271,6


Off. kommunikasjon

Det er videre relativt gode offentlig kommunikasjonsmuligheter i området med nærhet til jernbanestasjon og bussholdeplass.


Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsforhold.


Oppvarming

Kontor:
Elektrisk oppvarming.


Lager:
Lagerlokalene er utformet med 2 stk. ventilasjonsanlegg, ett tilknyttet lavtlager og ett tilknyttet høytlager. Anleggene er tilknyttet oppvarming med elektrokjel.


Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område. I gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt til nåværende byggeområde for næring.


Visning

Etter avtale med megler. REF. 18027


Overtakelse

Etter avtale.

Vesttunvegen 5, Årnes

Referanse: 18027

Kombinasjonslokaler 1360 - 2903 m²

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: +47 67 91 76 56
Mobil: +47 900 29 707
Epost: rune@real.no