God beliggenhet kun ca. 1 km fra Årnes sentrum God beliggenhet kun ca. 1 km fra Årnes sentrum Meget gode parkeringsmuligheter Meget gode parkeringsmuligheter Eiendommen sett fra Runnivegen Eiendommen sett fra Runnivegen Innkjøring til eiendommen / hovedinngang kontor Innkjøring til eiendommen / hovedinngang kontor Bakgård med parkering og kjøreporter til varemottak lager-/produksjon Bakgård med parkering og kjøreporter til varemottak lager-/produksjon Bakgård med parkering og kjøreporter til varemottak lager-/produksjon Bakgård med parkering og kjøreporter til varemottak lager-/produksjon Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Lager-/produksjonslokaler Lager-/produksjonslokaler Lager-/produksjonslokaler Lager-/produksjonslokaler Lager Lager Lager-/produksjonslokaler Lager-/produksjonslokaler Lager med kjøreport Lager med kjøreport Kontor Kontor Kjøkken/spiserom Kjøkken/spiserom Vaskerom Vaskerom Uteareal Uteareal Uteareal Uteareal Planskisse kjeller Planskisse kjeller Planskisse 1. etasje Planskisse 1. etasje Planskisse 2. etasje Planskisse 2. etasje

Tilnærmet fullt utleid kombinasjonseiendom - rett utenfor Årnes sentrum

Runnivegen 27, Årnes - 5409 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 5409 kvm Lager/verksted


Inneholder

Med beliggenhet kun 3 minutter fra Årnes sentrum har vi til salgs en tilnærmet fullt utleid kombinasjonseiendom. Bygget er oppført som et kombinasjonsbygg bestående av kontor, lager- og produksjonslokaler med et totalareal på ca. 5 409 kvm med tilhørende selveiet tomt på ca. 9 628 kvm.

Det foreligger p.t. 2 stk. leieforhold i eiendommen. Årlig leieinntekt ca. kr 1 515 20,-. Leietakere er SignText AS og Fellingen Symaskinsenter Import, hvor SignText har vært i eiendommen siden 2004.

Eiendommens bruksformål, beliggenhet og fremtidige utviklingspotensial gjør eiendommen attraktiv som både investerings- og utviklingseiendom i dagens og i et fremtidig marked.

AREAL:
Kjeller, ca. 744 kvm BTA: Trapperom, gangarealer, lager, garderober, toaletter, tekn. rom m.m.
1. etasje, ca. 4 419 kvm BTA: Hovedinngang, diverse biinnganger, kontorer, lager- og produksjonsarealer, tekn. rom m.m.
2. etasje, ca. 246 kvm BTA: Trapperom, gangarealer, div. kontorer, spiserom, toaletter m.m.

NØKKELOPPLYSNINGER:
God beliggenhet rett på utsiden av Årnes sentrum.
Meget gode adkomst- og parkeringsforhold.
Bygg ca. 5 409 kvm + eiet tomt på ca. 9 628 kvm.
Store lager- og produksjonslokaler med tilhørende kontorer.
Ca. 80% av eiendommen er utleid.
Leieinntekt pr. 2020: Kr 1 515 201,- (100% KPI).
Det foreligger 2 stk. leieforhold i eiendommen.
Avsatt til nåværende byggeområde for næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
Oppført ca. 1960, samt tilbygget og ombygget flere ganger fra 1965 - 1994.


Beliggenhet

Eiendommen ligger kun 3 min unna Årnes sentrum, og er beliggende rett ved Årnes skole og Runni ungdomsskole. Runni Gaard, som er godt kjent i nærmiljøet, ligger også på andre siden av vegen. Alle offentlige og private tjenestetilbud i rimelig nærhet. Årnes er sammen med Vormsund kommunens viktigste handelssentrum. Årnes har også noe småindustri og servicevirksomhet.

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass, ligger Nes kommune sentralt, uten særlig sjenerende flystøy.


Tomten

Tomten er tilnærmet flat, opparbeidet med asfalterte og gruslagte kjøre- og parkeringsarealer.


Tomt kvadratmeter

9 628


Adkomst

Enkel og god adkomst, også for større kjøretøy, direkte fra Runnivegen.


Off. kommunikasjon

Kort vei til buss. Tog fra Årnes stasjon.


Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsmuligheter.


Standard

Bygningen fremstår med et enkelt, men tidløst utseende.


Oppvarming

Sentralfyringsanlegg og el-kjeler.

Elektrisk oppvarming i kjeller.

Forvarmet luft fra ventilasjonsanlegg.


Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område, men er avsatt til nåværende byggeområde for næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.


Visning

Etter avtale med megler. REF: 16017.


Overtakelse

Etter avtale med selger.

Runnivegen 27, Årnes

Referanse: 16017
Prisantydning: 22 700 000 NOK

Kombinasjonslokaler 5409 m²

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: +47 67 91 76 56
Mobil: +47 900 29 707
Epost: rune@real.no

Send melding