Attraktiv beliggenhet i den sydlige delen av Jessheim næringspark Attraktiv beliggenhet i den sydlige delen av Jessheim næringspark Sentralt med gangavstand til togstasjon og Jessehim sentrum Sentralt med gangavstand til togstasjon og Jessehim sentrum Innkjøring til tomten fra Elektrovegen og Industrivegen Innkjøring til tomten fra Elektrovegen og Industrivegen Asfalterte kjøre-, parkerings- og utearealer Asfalterte kjøre-, parkerings- og utearealer Innkjøring fra Industrivegen (arbeider langs Industrivegen med legging av fjernvarme) Innkjøring fra Industrivegen (arbeider langs Industrivegen med legging av fjernvarme) Eiendommen har meget gode parkeringsforhold, også for større kjøretøy Eiendommen har meget gode parkeringsforhold, også for større kjøretøy Kombinasjonseiendom med stort fremtidig utviklingspotensial Kombinasjonseiendom med stort fremtidig utviklingspotensial Eiendommen sett ovenfra Eiendommen sett ovenfra Meget god profileringsmulighet mot Industrivegen Meget god profileringsmulighet mot Industrivegen Kontor, lager, verksted og vaskehall Kontor, lager, verksted og vaskehall Kjøreporter til verksted, lager og vaskehall Kjøreporter til verksted, lager og vaskehall Baksiden av verkstedbygg - mulighet for gjennomkjøring Baksiden av verkstedbygg - mulighet for gjennomkjøring Verksted, lager og vaskehall Verksted, lager og vaskehall Lagerhall med 3 stk. porter Lagerhall med 3 stk. porter Lager og verksted Lager og verksted Lagerhall Lagerhall Lagerhall Lagerhall Vaskehall - (gjennomkjøring) Vaskehall - (gjennomkjøring) Lager Lager Lager Lager Verksted Verksted Verksted Verksted Verksted med traverskran Verksted med traverskran Lager m/ mesanin og lite kontor Lager m/ mesanin og lite kontor Resepsjon/kundemottak Resepsjon/kundemottak Kundemottak Kundemottak Lyse kontorer med mye vinduer som gir gode arbeidsforhold Lyse kontorer med mye vinduer som gir gode arbeidsforhold Stort kontor med plass til flere kontorplasser Stort kontor med plass til flere kontorplasser

JESSHEIM - Sentralt beliggende og utleid kombinasjonseiendom med betydelig utviklingspotensial

Elektrovegen 1, Jessheim - 2545 m²


Inneholder

FULLT UTLEID KOMBINASJONSEIENDOM - JESSHEIM NÆRINGSPARK

I næringsparken, ca. 500m fra Jessheim sentrum, har vi for salg Elektrovegen 1 som består av tre bygg på totalt ca. 2 545 kvm og tilhørende eiet tomt på ca. 10 911 kvm.

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i den sydlige delen av Jessheim Næringspark. I 2014 ble denne delen av næringsparken lagt inn i Byplanen for Jessheim, hvor det legges opp til at området skal transformeres fra næringsvirksomhet til et levende bo- og forretningsområde. Iht. planen legges det opp til en høy arealutnyttelse på ca. 200-300% BRA. Dette med hovedvekt på bolig og noe forretning eller kontor i bebyggelsens første plan.

Eiendommen er fullt utleid til Skedsmo Bud & Vare AS. Årlig leie kr 1 383 166,-, som vurderes å ligge betydelig under markedsleie. Leiekontrakten er gjensidig oppsigelig med 1 års varsel, noe som åpner for å kunne etablere en høyere kontantstrøm i eiendommen. Leietaker fremutleier store deler av eiendommen.

Eiendommen anses å være lett og leie ut i dagens marked. Beliggenhet, utforming og inndeling gjør eiendommen fleksibel og kan leies ut til flere leietakere.

Eiendommen har en eldre bygningsmasse med varierende standard og etterslep av vedlikehold. DMR Miljø og Geoteknikk AS har nylig utført miljøteknisk grunnundersøkelse av tomten, hvor det ikke ble avdekket forurensing.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Fullt utleid kombinasjonseiendom.
Sentral beliggenhet i et meget attraktivt vekstområde.
Betydelig fremtidig utviklingspotensial til bolig og næring med høy arealutnyttelse(200-300%)
Potensial i økte leieinntekter.
Nylig utført miljøteknisk grunnundersøkelse.
Bygg 2 545 kvm BTA. Fleksibel inndeling og utforming.
Eiet tomt på ca. 10 911 kvm.
Årlig leie p.t. kr 1 383 166,-.
Eiendommen anses enkel å leie ut i dagens marked.
Salg av Romerike Kompetansehus AS, som hjemmelshaver til eiendommen.


Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv beliggenhet i den sydlige delen av Jessheim næringspark.

Næringsparken ligger midt mellom Jessheim sentrum i vest og Gystadområdet i Øst. Det er gangavstand fra eiendommen til togstasjonen og øvrige byfasiliteter i sentrum. Kort vei til hovedfarstårene E6, FV 174 og Oslo Lufthavn.

Næringsparken består av varierende virksomheter innen salg, lager, logistikk, produksjon m.m. I nærliggende eiendommer er Bilia, Bertel O. Steen, Brødrene Dahl, Vianor, Kilab, Gardermoen Elektro, Hugo Beck, Sign Consult, ACT Logimark, Moelven m.fl. etablert. Den nordlige delen av næringsparken består i hovedsak av byggevare-, bil- og maskinrelaterte virksomheter.


Tomten

Tomten er flat, opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer.

Innkjøring til eiendommen fra Elektrovegen og Industrivegen.

Meget gode muligheter for utelagring, samt gode adkomst- og parkeringsmuligheter.


Tomt kvadratmeter

10 911


Byggemåte

BYGG A (hovedbygg)
Kontor-, verksted- og lagerbygg på totalt ca. 1 123 kvm BTA, beliggende langs Industrivegen.

BYGG B
Lagerbygg på ca. 705 kvm BTA beliggende langs Elektrovegen.
Søylefritt lager (kaldt), hvor det er satt inn 2 stk. kontorbrakker i den ene enden av bygget.

BYGG C
Verksted og lagerbygg på ca. 717 kvm BTA. Beliggende innerst mot syd/øst på tomten.


Regulering

KOMMUNEDELPLAN
Byplan for Jessheim vedtatt 16.06.2014. Eiendommen ligger i planens felt K6. Følgende tillates innenfor feltet: Bolig, kontor, park, detaljhandel (kan tillates) og lokalmedisinsk senter.

REGULERINGSPLAN
Vedtatt 02.02.2009. Eiendommen ligger i delområde K12, avsatt til kontor, service og lettere industrivirksomhet med tilhørende utsalg, lager og verksted.


Visning

Etter avtale med megler. REF. 20021.


Overtakelse

Etter avtale med selger.

Elektrovegen 1, Jessheim

Referanse: 20021
Prisantydning: 65 000 000 NOK

Kombinasjonslokaler 2545 m²

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: +47 67 91 76 52
Mobil: +47 908 76 367
Epost: gunhild@real.no

Send melding