Oversiktsbilde - Skytta Næringspark Oversiktsbilde - Skytta Næringspark Kombinasjonseiendom med lager, verksted og kontor Kombinasjonseiendom med lager, verksted og kontor Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Inngang kontor og parkering Inngang kontor og parkering Uteområde foran kjøreporter / lager Uteområde foran kjøreporter / lager Kjøreporter til lager Kjøreporter til lager Boligrigg Boligrigg Eiendommen sett rett ovenfra Eiendommen sett rett ovenfra Lager med kjøreporter Lager med kjøreporter Lager med mesanin Lager med mesanin Lager med mesanin Lager med mesanin Lager med mesanin Lager med mesanin Lager Lager Hovedinngang kontor Hovedinngang kontor Lyse og fine kontorer Lyse og fine kontorer Møterom Møterom Gangarealer til kontorer Gangarealer til kontorer Kontorer med gode lysforhold Kontorer med gode lysforhold Kjøkken/spiserom Kjøkken/spiserom Kontor Kontor Kontor Kontor Lager Lager Kontor Kontor Treningsrom Treningsrom Fellesområde/ toaletter Fellesområde/ toaletter Garderobe Garderobe Toalett Toalett Planskisse 1. etasje Planskisse 1. etasje Planskisse 2. etasje Planskisse 2. etasje

Kombinasjonseiendom med høytlager, lager, verksted og kontor - sentralt beliggende på Skytta

Industriveien 28, Hagan - 1047 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 632 kvm Lager, høytlager, verksted, kontor, treningsrom m.m.
2. etg: 415 kvm Kontor, lager m.m.


Inneholder

Sentralt beliggende i industriområdet på Skytta har vi for salg en fleksibel kombinasjonseiendom bestående av div. lager, verksted og kontor

Det er selskapet Industriveien 28 Eiendom AS, som hjemmelshaver til eiendommen, vi her selger.

Kombinasjonseiendom bestående av høytlager, lager, verksted og kontor. Total bygningsmasse på ca. 1 047 kvm med tilhørende eiet tomt på ca. 5 510 kvm. Eiendommen er fortløpende holdt vedlike og fremstår med relativt god standard. Hovedinngang kontor fra oversiden av bygget og innkjøring til høytlager via 2 stk. kjøreporter på nedsiden av eiendommen. Takhøyde høytlager ca. 5,6 meter (fri takhøyde).

Telenor leier ca. 70 kvm i 1. etasje, med evigvarende leietid. Eiendommens øvrige leietakere fraflytter lokalene sommeren 2020. Megler jobber således parallelt med utleie av eiendommen. Dersom det er ønskelig av kjøper å bruke hele eller deler av eiendommen selv er dette fullt mulig så lenge det ikke er signert ny leiekontrakt.

Gode parkerings- og lagringsmuligheter flere steder på eiendommen.

Det er etablert både signalanlegg for brann og tyveri tilknyttet vaktselskap samt kameraovervåkning. Selger er også i disse dager i gang med en omfattende oppgradering av branntekniske anlegg i eiendommen.

Iht. dagens regulering antas det at eiendommen har et videre utviklingspotensial. Dette er ikke ytterligere utredet av megler.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Kun ca. 5-6 min til av-/påkjøring E6 ved Hvam/Olavsgård.
Salg av Industriveien 28 Eiendom AS, som hjemmelshaver til eiendommen.
Bygget ble oppført i 1988, ombygget i 2008.
Kombinasjonsbygg på ca. 1 047 kvm + eiet tomt på ca. 5 510 kvm.
Fleksible arealer med god arealdisponering.
Eiendommen fremstår med god standard.
Antatt utviklingspotensial iht. dagens regulering.
Eiendommen selges uten leietakere. Megler jobber også med utleie av lokalene.
God parkeringsdekning og muligheter for utelagring.
Flere godt etablerte bedrifter i umiddelbar nærhet.


Beliggenhet

Eiendommen er beliggende innerst i blindvei, på industriområdet på Skytta. Mange etablerte aktører i umiddelbar nærhet.

Kun ca. 5-6 min til av-/påkjøring E6 ved Hvam/Olavsgård.

Få minutter til Hagan med alt av fasiliteter.


Tomten

Eiet tomt på ca. 5 510 kvm, delvis opparbeidet, delvis naturtomt. Kjøre- og parkeringsarealer rundt bygningen er asfaltert, og parkområdet er opparbeidet med plen, prydbusker, bark m.m

Tomten skråner ned til regulert gangvei fra opparbeidede utearealer på nedsiden av bygningen. Ellers relativt flat tomt.


Tomt kvadratmeter

5 510


Off. kommunikasjon

Kort vei til bussforbindelse.


Parkering

Gode parkeringsforhold på egen tomt.


Standard

Eiendommen er fortløpende holdt vedlike og fremstår med god standard.


Oppvarming

Balansert ventilasjonsanlegg med forvarmet inn-luft og varmeveksler, plassert på eget rom i 1. etasje.

Elektriske panelovner i opprinnelig del.

Elektrisk gulvvarme på begge bad.

Elektriske takvifter i høytlager.


Byggemåte

Fundamentert med støpt såle og støpt grunnmur på antatt sprengningsfylling/kult.
Bærekonstruksjoner i støpt betong, og yttervegger forblendet med teglstein. Noe trepanel på gavlvegger og under raft. Saltak takkonstruksjon i tre på den eldste delen tekket med takstein. Flatt tak i stål på tilbygg, antatt tekket med folie/membran.

Det ble lagt nytt tak på den opprinnelige delen i 2006, med blant annet ny takstein, forkantbord, takrenner og nedløpsrør.


Regulering

REGULERINGSPLAN
Eiendommen er regulert til industri (felt I i reguleringsplanen). Reguleringsplan med bestemmelser for Skytta-Glanerud, vedtatt 10.03.1975.

KOMMUNEPLAN
Avsatt til næringsvirksomhet nåværende i kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.08.2019.


Visning

Etter avtale med megler. REF: 20008.


Overtakelse

Etter avtale med selger.

Industriveien 28, Hagan

Referanse: 20008

Kombinasjonslokaler 415 - 1047 m²

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: +47 67 91 76 56
Mobil: +47 900 29 707
Epost: rune@real.no

    Send melding