Sentral beliggenhet i etablert næringsområde på Kjeller - kun 5 min. til Lillestrøm sentrum Sentral beliggenhet i etablert næringsområde på Kjeller - kun 5 min. til Lillestrøm sentrum Flere større aktører etablert i umiddelbar nærhet Flere større aktører etablert i umiddelbar nærhet Eiendommen brukes i dag til bilverksted-/vaskehall og kontor Eiendommen brukes i dag til bilverksted-/vaskehall og kontor Felles innkjøring med naboeiendom fra Rolf Olsens vei Felles innkjøring med naboeiendom fra Rolf Olsens vei Gode parkeringsmuligheter på eiendommen Gode parkeringsmuligheter på eiendommen Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Eiendommen sett ovenfra Eiendommen sett ovenfra Kjøkken/spiserom Kjøkken/spiserom Hvilerom Hvilerom Hvilerom Hvilerom Hvilerom Hvilerom Hvilerom Hvilerom Bod Bod Fellesrom Fellesrom

Tilnærmet fullt utleid kombinasjonsbygg, godkjent til bilsalg - sentralt på Kjeller - godt med parkering

Rolf Olsens vei 22, Kjeller


Inneholder

Beliggende i etablert næringsområde på Kjeller har vi til salgs tilnærmet fullt utleid kombinasjonseiendom godkjent til bilsalg/bilverksted.

Eiendommen er særdeles velegnet til mindre bedrifter som trenger god parkeringsdekning samt enkel og god adkomst. Gode profileringsmuligheter på byggets fasader ut mot Rolf Olsens vei.

Det er etablert 3 stk. leiekontrakter i eiendommen, alle med 3-6 mnd. oppsigelsesadgang. Årlig leieinntekt p.t. kr 816 000,-. Det ligger potensial i økt leie ved å leie ut p-plasser på eiendommen.

Det foreligger utviklingspotensial i å rive eksisterende bygningsmasse for å sette opp nytt bygg iht. gjeldene reguleringsbestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med Lillestrøm kommune for å utrede eiendommens muligheter iht. dagens regulering.

Kombinasjonseiendom bestående av ca. 432 kvm bygningsmasse med tilhørende eiet tomt på ca. 1 776 kvm. I dag brukes eiendommen til lager, bilverksted/vaskehall samt kontor/hvilerom m/kjøkken/stue. Det foreligger dispensasjon fra reguleringsplanen for å drive bilsalg, samt plasskrevende varer i eiendommen.

U. etasje er utleid til karosseriverksted hvor det også foretas enkle lakkarbeider. Takhøyde ca. 2,9 meter.

I 1. etasje er etablert bilverksted med vaskehall. Vaskehallen har egen kjøreport og er adskilt fra verkstedet. Pr. okt. 2020 er denne ikke leid ut, men den disponeres av leietaker ved behov. Takhøyde ca. 3,95 meter. Kjøreporter verksted 2 x 3 m bredde og 3,5 m høyde, 1 x 6 m bredde og 3,5 m høyde. Kjøreport vaskehall 1 x 3 m bredde og 3,5 m høyde.

2. etasje benyttes til kontor/hvilerom/hybler for pendlere. Lokalet er inndelt med 4 soverom, kjøkken, stue, wc og bod.

Det er oppført 2 midlertidige sammenhengende brakker på eiendommen hvor tillatelse utløp i 2008. Det har ikke vært søkt om forlengelse etter dette. Brakkene benyttes som kontor av leietakerne i fellesskap. Ett kontorareal på ca. 21 kvm er ikke utleid.

Eiendommen ligger i etablert næringsområde på Kjeller hvor det har vært en stor utvikling de seneste år. Eiendommen grenser til flere etablerte næringsvirksomheter i tillegg til flere etablerte forretnings-/kontorvirksomheter på/rundt Åråsen Stadion.

NØKKELOPPLYSNINGER
Beliggende i etablert område i stor utvikling, få minutter fra Lillestrøm sentrum.
Salg av Nitho Kjeller AS, som hjemmelshaver til eiendommen.
Potensial i å rive eksisterende bygningsmasse, for å etablere større bygg.
Kombinasjonsbygg på ca. 432 kvm.
Eiet tomt på ca. 1 776 kvm.
Eiendommen er regulert til industri.
Leieinntekt pr. 01.01.2020: Kr 816 000,- eks. mva.
Tilnærmet fullt utleid - 3-6 mnd. oppsigelsesadgang.
Felles innkjøring med naboeiendom.
Prisantydning: Kr 16 000 000,- (grunnlag eiendomsverdi)


Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablert næringsområde rett ved Åråsen Stadion. Området har vært under stor utvikling de seneste år, både når det gjelder næringsvirksomhet og boligbebyggelse. I tillegg er flere forretnings-/kontorvirksomheter etablert i området på/rundt Åråsen Stadion.

I naboeiendommene er blant annet følgende firmaer etablert: Hertz Bilutleie AS, A-Media, Romerikes Blad, Thermo King Norge AS, REMA 1000, ATKA AS, Spray AS og Cramo AS.


Bebyggelsen

Oppført på begynnelsen av 80-tallet.


Tomten

Tomten er primært opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer.


Tomt kvadratmeter

1 775,6


Adkomst

Enkel og god adkomst direkte fra Rolf Olsens vei.


Off. kommunikasjon

Kort vei til buss. Tog fra Lillestrøm stasjon.


Parkering

Eiendommen har god parkeringsdekning på egen grunn. Potensial i å leie ut p-plasser.


Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.


Byggemåte

Bygget er oppført i lettbetong med pussede overflater. Støpt såle mot antatt faste grunnforhold. Etablerte takstoler med panel og bindingsverk på gavlvegger. Saltak tekket med papp.


Regulering

Eiendommen inngår i reguleringsplan 0231_022/61: Reguleringsplan for en del av Sørum m.m i Skedsmo kommune .
Denne reguleringsplanen har ikke bestemmelser som spesifiserer hva som konkret er tillatt utnyttelsesgrad. Føringer for eiendommen fremgår av §§ 10-16. Dersom det er noen forhold som ikke er omtalt i disse bestemmelsene, så gjelder de generelle bestemmelsene i plan- og bygningsloven.


Diverse

- Godkjent for "stor-handel" og salg av biler.
- Godkjent verksted.


Visning

Etter avtale med megler. REF: 20064.

Real Næringsmegling AS minner om at alle møter, visninger og befaringer skal avtales på forhånd, og gjennomføres med godt smittevern.

1.Håndsprit og munnbind vil være tilgjengelig ved alle våre møter/visninger
2.Det skal tilstrebes å holde minst 1 meters avstand til andre
3.Delta ikke på møte hvis du er i karantene, ikke føler deg i form eller er syk


Overtakelse

Etter avtale med selger.

Rolf Olsens vei 22, Kjeller

Referanse: 20064
Prisantydning: 16 000 000 NOK

Kombinasjonslokaler,

Megler

Eivind Kjølsvik Aursøy
Eivind Kjølsvik Aursøy
Telefon: +47 67 91 76 55
Mobil: +47 900 39 300
Epost: eivind@real.no

    Send melding