Sentrumseiendom, attraktivt beliggende i en av de raskest voksende byene i landet Sentrumseiendom, attraktivt beliggende i en av de raskest voksende byene i landet Kort gangavstand til togstasjonen og øvrig del av sentrum Kort gangavstand til togstasjonen og øvrig del av sentrum Fullt utleid til helseaktører, undervisning/voksenopplæring og parkering Fullt utleid til helseaktører, undervisning/voksenopplæring og parkering Helsetunet i Skogvegen 2 med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo Helsetunet i Skogvegen 2 med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo Bygg over to plan, mindre underetasje og teknisk rom på tak Bygg over to plan, mindre underetasje og teknisk rom på tak Eiendommen grenser til jernbanen, en mindre boligeiendom, skole og blokkbebyggelse Eiendommen grenser til jernbanen, en mindre boligeiendom, skole og blokkbebyggelse Enkel og god adkomst til eiendommen -for gående, syklende og bilister Enkel og god adkomst til eiendommen -for gående, syklende og bilister Oppmerkede parkeringsplasser, rampe for rullestolbrukere, overbygde inngangspartier Oppmerkede parkeringsplasser, rampe for rullestolbrukere, overbygde inngangspartier Hovedinngang voksenopplæringen/Ullensaker kommune Hovedinngang voksenopplæringen/Ullensaker kommune Første del ble oppført i 1978, tilbygget og rehabilitert i 1999 Første del ble oppført i 1978, tilbygget og rehabilitert i 1999 Forholdsvis flat tomt opparbeidet med asfaltert parkering, vei og noe grønnstruktur i ytterkant Forholdsvis flat tomt opparbeidet med asfaltert parkering, vei og noe grønnstruktur i ytterkant Overbygget rampe med søppelhåndtering på baksiden av bygget Overbygget rampe med  søppelhåndtering på baksiden av bygget Kjøkken/spiserom/personalrom Kjøkken/spiserom/personalrom Møterom Møterom Møterom Møterom Tannlege Tannlege Undervisningsrom Undervisningsrom Nyoppusset rom i underetasjen som pt. ikke er utleid (benyttes av eier) Nyoppusset rom i underetasjen som pt. ikke er utleid (benyttes av eier) Opptreningssone hos fysioterapeut i 2. etg Opptreningssone hos fysioterapeut i 2. etg Gangareal i undervisningslokalet Gangareal i undervisningslokalet Teknisk rom på tak med 2 stk. ventilasjonsanlegg Teknisk rom på tak med 2 stk. ventilasjonsanlegg Felles ventesone i 2. etg Felles ventesone i 2. etg Planskisse med leietakere - 1. etasje (mindre avvik kan forekomme) Planskisse med leietakere - 1. etasje (mindre avvik kan forekomme) Planskisse med leietakere - 2. etasje (mindre avvik kan forekomme) Planskisse med leietakere - 2. etasje (mindre avvik kan forekomme) Planskisse med leietakere - u. etasje (mindre avvik kan forekomme) Planskisse med leietakere - u. etasje (mindre avvik kan forekomme) Teknisk rom på tak Teknisk rom på tak

TIL SALGS I JESSHEIM SENTRUM - Fullt utleid sentrumseiendom med fremtidig potensial

Skogvegen 2, Jessheim - 2390 m²


Inneholder

HELSETUNET i Jessheim sentrum - Fullt utleid til helsevirksomhet og Ullensaker kommune.

Helsetunet/Skogvegen 2 er meget sentralt og attraktivt beliggende med kort gangavstand til tog og øvrig del av sentrum.

I utgangspunktet selges denne eiendommen som en kontantstrømeiendom, men den vil med sin sentrale beliggenhet og planstatus også kunne ha et betydelig fremtidig utviklingspotensial.

Kontantstrømmen vurderes å være stabil, med lav risiko for ledighet. Leiehistorikken viser at flere av leietakerne har vært i eiendommen siden 2004 og 2008. Det er nylig inngått forlengelse av 4 stk. leiekontrakter som løper til 01.01.2026. Årlig leie p.t. ca. kr 5 045 000,-.

Eiendommen er fullt utleid og godt tilpasset dagens bruk, hvor Ullensaker kommune leier lokaler for undervisning og kontor. I byggets 2. etg. er det etablert legekontor, tannlege, fysioterapi, kardiolog, kiropraktor og homøopat, derav navnet Helsetunet. Helseaktørene drar synergier av hverandre og fungerer godt sammen. Parkeringsplassen på fremsiden av bygget er utleid til Apco Parkering Norway AS.

Bygget er et fleksibelt kombinasjonsbygg bestående av to etasjer, en mindre underetasje samt teknisk rom på tak. Eiendommen anses å være i normal stand hensyntatt alder. Den blir jevnlig ettersett og holdt vedlike.

Eiendommen er avsatt i byplan for Jessheim (vedtatt i 2014) til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Dette med høy arealutnyttelse (200-300% BRA) og varierte høyder på 15m til 18m. I gjeldene reguleringplan (vedtatt i 1989) er eiendommen regulert til bolig og forretning.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Bygg ca. 2 390 kvm.
Tomt ca. 3 412 kvm.
Oppført 1979 - tilbygget og rehabilitert i 1999.
Leietakere: Ullensaker kommune, 6 helseaktører og Apco Parkering Norway.
Årlig leie ca. kr 5 045 000,-.
Salg av Pinnebekken Eiendom AS som eier av Skogvegen 2 (gnr. 135, bnr. 30, 33 og 525).
Meget sentralt og attraktiv beliggenhet i Jessheim sentrum.
Avsatt i BYPLAN til bolig/næring m/høy arealutnyttelse (200-300% BRA).
Takst: Kr 76 500 000,- (grunnlag eiendomsverdi).


Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i Jessheim langs jernbanen rett syd/øst for togstasjonen og øvrig del av sentrum.
Nærliggende område mot øst for eiendommen består av Allergot ungdomsskole samt etablert villa- og blokkbebyggelse. Det er også et større område i nærheten under utvikling av Backe, dette til et moderne, attraktivt og sentrumsnært boligområde.
Jessheim fikk bystatus i 2014 og har blitt et urbant regionsenter på Øvre Romerike hvor flere boligutviklingsprosjekter er under ferdigstillelse og utvikling i sentrum.


Tomt kvadratmeter

3 412


Regulering

KOMMUNEDELPLAN / BYPLAN vedtatt i 2014.
Avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Med kombinert bebyggelse og anleggsformål menes boliger, forretning (småskala butikker, kiosker o.l.), kontor, servering, tjenesteyting og service. Lager- og industrivirksomhet tillates ikke. Bygningenes 1. etasje skal i hovedsak forbeholdes publikums-funksjoner, inkludert forretninger. Eiendommen er beliggende i felt K3.

REGULERINGSPLAN vedtatt i 1983.
Eiendommen er regulert til blandet bolig- og forretningsbebyggelse, og hører innunder reguleringsplan for del av RV 174 øst for jernbanen med tilliggende eiendommer.


Visning

Etter avtale med megler.

Vi minner om at møter, visninger og befaringer gjennomføres med godt smittevern.

Håndsprit og munnbind vil være tilgjengelig ved alle våre møter.
Det skal tilstrebes å holde minst 1 meters avstand til andre.
Delta ikke på møte hvis du er i karantene, ikke føler deg i form eller er syk.


Overtakelse

Etter avtale med megler. REF: 20054.

Skogvegen 2, Jessheim

Referanse: 20054

Kontor 2390 m²

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: +47 67 91 76 52
Mobil: +47 908 76 367
Epost: gunhild@real.no

    Send melding