Kombinasjonseiendom sentralt beliggende langs Blakerveien. Nær sentrum og stort utviklingsområde på Fossumjordet Kombinasjonseiendom sentralt beliggende langs Blakerveien. Nær sentrum og stort utviklingsområde på Fossumjordet Innkjøring til eiendommen fra Blakerveien og utkjøring i Fossumveien Innkjøring til eiendommen fra Blakerveien og utkjøring i Fossumveien Gode profileringsmuligheter mot Blakerveien Gode profileringsmuligheter mot Blakerveien Gode parkeringsmuligheter for besøkende og ansatte Gode parkeringsmuligheter for besøkende og ansatte Hovedinngang kontor Hovedinngang kontor Kjøreport til lager Kjøreport til lager Enkel adkomst fra Blakerveien Enkel adkomst fra Blakerveien Asfalterte kjøre-, lager - og parkeringsareler rundt store deler av bygningsmassen Asfalterte kjøre-, lager - og parkeringsareler rundt store deler av bygningsmassen Ubebygget del av tomten på ca. 3000 kvm gir potensial for videreutvikling Ubebygget del av tomten på ca. 3000 kvm gir potensial for videreutvikling Eiendommen grenser til Ragn Sell sitt anlegg mot syd og boligeiendom mot vest Eiendommen grenser til Ragn Sell sitt anlegg mot syd og boligeiendom mot vest Lager - 1 etg. Lager - 1 etg. Lager - 1. etg Lager - 1. etg Lager - 1. etg Lager - 1. etg Lager/produkjson - 1. etg Lager/produkjson - 1. etg Lager/produkjson - 1 etg. Lager/produkjson - 1 etg. Lager/produksjon - 1. etg Lager/produksjon - 1. etg Showroom/kontor - 1. etg Showroom/kontor - 1. etg Lager - U. etg Lager -  U. etg Trappegang Trappegang Kontor - 2. etg Kontor - 2. etg Kontor - 2. etg Kontor - 2. etg Spiserom/møterom - 2. etg Spiserom/møterom - 2. etg Kjøkken/spiserom/møterom - 2. etg Kjøkken/spiserom/møterom - 2. etg Lagerbygg (utleid til Viken Fylkeskommune) Lagerbygg (utleid til Viken Fylkeskommune) Lagerbygg m/3 stk. kjøreporter Lagerbygg m/3 stk. kjøreporter Tomt på ca. 14 821 kvm - Kombinasjonsbygg, lagerbygg, opparbeidet tomteareal samt ubebygget tomteareal Tomt på ca. 14 821 kvm - Kombinasjonsbygg, lagerbygg, opparbeidet tomteareal samt ubebygget tomteareal Etablert nyere gangvei med lys langs Blakerveien til sentrum Etablert nyere gangvei med lys langs Blakerveien til sentrum

TIL SALGS - UTLEID KOMBINASJONSEIENDOM ved Sørumsand sentrum og stort boligutviklingsområde

Blakerveien 107 og 109, Sørumsand


Inneholder

Utleid kombinasjonseiendom med gangavstand til Sørumsand sentrum i Lillestrøm kommune.

Inneholder lager, produksjons- og kontorarealer, 2 stk. leiligheter og stor tomt med utviklingspotensial.

Blakerveien 107 og 109 har en flott beliggenhet ca. 1,5 km fra sentrum rett ovenfor Fossumjordet, som er under utvikling med flere hundre leiligheter.

Eiendommen består av to bygg på totalt ca. 4 249 kvm, samt tilhørende eiet tomt på ca. 14 821 kvm. God adkomst fra Blakerveien og utkjøring fra eiendommen i Fossumveien. Tomten er i hovedsak flat og opparbeidet med store asfalterte områder for manøvrering og parkering, også for større kjøretøy. Deler av eiendommen er ikke bebygget og består av naturtomt. Iht. takst antas det at eiendommen kan bebygges ytterligere med ca. 3 300 kvm.

Hovedbygget på ca. 3 364 kvm går over tre plan og består i hovedsak av lager og produksjonslokaler, samt noe kontor og 2 stk. leiligheter.

Sidebygget/lagerbygget er på ca. 885 kvm og er i sin helhet utleid til Viken Fylkeskommune hvor Sørum videregående skole driver opplæring.

Eiendommen fremstår i grei stand, sett alder i betraktning. Dog er det noe etterslep på vedlikehold slik at fremtidige investeringer må påregnes.

Sørum er i sterk vekst med flere byggeprosjekter under planlegging og ferdigstillelse. Sørumsand sentrum har togforbindelse mot Lillestrøm og Oslo, samt er et tettsted med mange gode servicetilbud.

Eiendommen er p.t. fullt utleid. Største leietaker er Blatt Gruppen AS, Viken Fylkeskommune og Safesenteret AS. Total årlige leie p.t. ca. kr 2,2 mill. Hovedsakelig løpende leiekontrakt som fornyes for 1 år av gangen. Det opplyses dog at to leieforhold har nylig sagt opp. Det vil derfor fristilles ca. 449 kvm lager og en leilighet på ca. 100 kvm ila. kort tid.

Leienivåene i eiendommen anses å ligge noe under markedsleie. Det er god etterspørsel i markedet etter lagerlokaler for mindre og mellomstore virksomheter. Det anses derfor greit å leie ut arealene som blir ledige i eiendommen på markedsmessige vilkår.

NØKKELOPPLYSNINGER
Sentralt beliggende langs Blakerveien i område under stor utvikling.
Eiendommen består av 2 bygg, utearealer og ubebygget tomteareal.
Bygg: Ca. 4 249 kvm.
Tomt: Ca. 14 821 kvm.
Antatt utviklingspotensial på ytterligere ca. 3 300 kvm.
Årlig leie ca. kr 2 200 000,-.
Største leietaker er Viken Fylkeskommune og Blatt Gruppen.
Prisantydning: Kr 28 000 000,- + omkostninger.


Beliggenhet

Sørumsand er med sin togstasjon og kort vei til Oslo et område i stor vekst. Like ved eiendommen er både Fossumjordet og Orderudjordet under utbygging med flere hundre leiligheter.

Sørumsand er et tettsted i Lillestrøm kommune, på øst- og sørsida av Glomma, og var administrasjonssenter i Sørum kommune fram til 1. januar 2020, da kommunen gikk inn i Lillestrøm. Stedet er et handelssenter med en del industri, blant annet turbinproduksjon. 

Fylkesveg 171 fra Frogner til Aursmoen går gjennom Sørumsand, og fylkesveg 172 går herfra til den møter riksveg 22 i nærheten av Fetsund.


Tomt kvadratmeter

14 821


Visning

Etter avtale med megler. REF: 20070.

Real Næringsmegling AS minner om at alle møter, visninger og befaringer skal avtales på forhånd, og gjennomføres med godt smittevern.

Håndsprit og munnbind vil være tilgjengelig ved alle våre møter/visninger.
Det skal tilstrebes å holde minst 1 meters avstand til andre.
Delta ikke på møte hvis du er i karantene, ikke føler deg i form eller er syk.

Blakerveien 107 og 109, Sørumsand

Referanse: 20070
Prisantydning: 28 000 000 NOK

Kombinasjonslokaler

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: +47 67 91 76 52
Mobil: +47 908 76 367
Epost: gunhild@real.no

    Send melding