God beliggenhet rett utenfor Råholt sentrum God beliggenhet rett utenfor Råholt sentrum Asfalterte kjøre- og parkeringsarealer og noe utelagring Asfalterte kjøre- og parkeringsarealer og noe utelagring Haugvegen 72 057 Haugvegen 72 057 Haugvegen 72 061 Haugvegen 72 061 Eiendommen sett ovenfra Eiendommen sett ovenfra Kjøreport med rampe til kaldtlager Kjøreport med rampe til kaldtlager Kjøreport på byggets bakside Kjøreport på byggets bakside Kjøreport med rampe Kjøreport med rampe Kjøreport til lager Kjøreport til lager Kaldtlager med kjøreport Kaldtlager med kjøreport Lager/produksjonslokale Lager/produksjonslokale Lager med kjøreport Lager med kjøreport Produksjonslokale Produksjonslokale Intern kjøreport mellom lager og lager/produksjonsområde Intern kjøreport mellom lager og lager/produksjonsområde Lager/verksted Lager/verksted Lager med kjøreport Lager med kjøreport Resepsjon/inngangsparti Resepsjon/inngangsparti Direktør-kontor Direktør-kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Møterom/demorom Møterom/demorom Kjøkken og spiserom Kjøkken og spiserom Moderne flislagt toalett Moderne flislagt toalett Garderobe Garderobe Planskisse - Haugvegen 72 Planskisse - Haugvegen 72

Fullt utleid kombinasjonseiendom rett på utsiden av Råholt sentrum - stor tomt og god parkeringsdekning

Haugvegen 72, Råholt - 2920 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 150 kvm Kantine
1. etg: 490 kvm Kontor/møterom
1. etg: 2280 kvm Lager/produksjon


Inneholder

Fullt utleid kombinasjonseiendom bestående av lager, produksjon og kontor - kort vei til Råholt sentrum.

Eiendommen består av ett kombinasjonsbygg på totalt ca. 2 920 kvm., samt tilhørende eiet tomt på ca. 8 311 kvm. Arealene består av kontorer, møterom, WC/dusj/garderober, kantine, verksted, demorom, lager, lager/produksjon og kaldtlager. Eiendommens utforming og inndeling gjør det mulig og enkelt tilpasse arealene til flere leietakere.

Selger kjøpte eiendommen i 2007 og har siden den tid drevet eget selskap i eiendommen. Dagens virksomhet i eiendommen både eies og driftes således av selger. Leieavtalen løper frem til 30.09.2023, med mulighet til forlengelse for ytterligere 2 år. Årlig leie kr 1 950 000,- + mva. Leietaker betaler i tillegg normale drifts- og vedlikeholdskostnader ifbm. sin drift i eiendommen, samt for vedlikehold, drift og renhold av utearealer.

Eiendommen grenser primært til nærliggende boligbebyggelse og har en god beliggenhet rett på utsiden av Råholt sentrum - som over flere år har vært et område i sterk vekst.

NØKKELOPPLYSNINGER
God beliggenhet rett på utsiden av Råholt sentrum.
Kombinasjonsbygg over ett plan på ca. 2 920 kvm.
Eiet tomt på ca. 8 311 kvm.
Det er godt med parkering på eiendommen.
Salg av selskapet Haugveien 72 AS, som hjemmelshaver til eiendommen.
Årlig leieinntekt kr 1 950 000,- + mva.
Hele eiendommen er utleid til Scan-Pack Norge AS.
Dagens virksomhet både eies og driftes av selger.
Eiendommen er regulert til industri.
Eiendommen er å anse som fullt utviklet iht. dagens regulering.


Beliggenhet

Eiendommen ligger på Råholt i Eidsvoll kommune, med kort vei til Råholt sentrum og ikke minst E6.

Råholt med sine ca. 14 tusen innbyggere, ligger i sørlig del av Eidsvoll kommune nær E6, og er et av de områder som har opplevd stor vekst og tilflytting i forbindelse med hovedflyplass på Gardermoen. Store boligområder i og syd for sentrum er utviklet. Det pågår planarbeid for en ny sentrumsplan for Råholt, som vil åpne opp for stor utbygging i strekningen mot og rundt togstasjonen. Det foreligger blant annet planer for massiv boligutvikling på Lundsjordet som ligger ved stasjonen.


Tomten

Det er asfalterte kjøre- og parkeringsarealer rundt store deler av bygget, samt noe utelagring. Resten av tomten i yttersoner og bakkant består primært av trær og naturlig vegetasjon.


Tomt kvadratmeter

8 311


Off. kommunikasjon

Meget gode togforbindelser mot Oslo Lufthavn og Oslo, fra Eidsvoll Verk stasjon. Det tar kun 30 min. til Oslo og 5 min. til flyplassen. I tillegg gode bussforbindelser i Trondheimsvegen/FV1551.


Standard

Dagens eier opplyser at vedlikehold og oppgraderinger er gjort fortløpende etter behov. Dog må noe oppgraderinger påregnes, da bygget er oppført over flere byggetrinn.


Regulering

REGULERING
Eiendommen er regulert til industri/lager og hører innunder reguleringsplan for Kroken.

KOMMUNEPLAN
Eiendommen er avsatt til næringsbebyggelse - nåværende.


Visning

Etter avtale med megler. REF: 21055.


Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Haugvegen 72, Råholt

Referanse: 21055
Prisantydning: 34 000 000 NOK

Kombinasjonslokaler 150 - 2920 m²

Megler

Morten Kim Pedersen
Morten Kim Pedersen
Telefon: (+47) 92872303
Epost: morten@real.no

    Send melding