Hadelandsveien_1261_025.jpg Hadelandsveien_1261_025.jpg Hadelandsveien_1261_035.jpg Hadelandsveien_1261_035.jpg Hadelandsveien_1261_033.jpg Hadelandsveien_1261_033.jpg Hadelandsveien_1261_026.jpg Hadelandsveien_1261_026.jpg Hadelandsveien_1261_038.jpg Hadelandsveien_1261_038.jpg Hadelandsveien_1261_022.jpg Hadelandsveien_1261_022.jpg Hadelandsveien_1261_015.jpg Hadelandsveien_1261_015.jpg Hadelandsveien_1261_010.jpg Hadelandsveien_1261_010.jpg Hadelandsveien_1261_007.jpg Hadelandsveien_1261_007.jpg Hadelandsveien_1261_005.jpg Hadelandsveien_1261_005.jpg Hadelandsveien_1261_003.jpg Hadelandsveien_1261_003.jpg

Nærings- og boligbygg med fremtidig utviklingspotensial - sentralt langs RV4 i Hakadal.

Hadelandsveien 1261, Hakadal - 242 m²


Inneholder

Hadelandsveien 1261 er beliggende i et godt etablert bo- og sentrumsområde ved Ånebysenteret. Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter.

BYGG:
Kombinasjonsbygg på ca. 242 kvm BTA, samt garasje på ca. 70 kvm. Selger opplyser at bygningen opprinnelig ble brukt til forretning i 1. etasje, og bolig i 2. etasje. Det ene lokalet i 1. etasje brukes fremdeles til forretning og er utleid til asiatisk matvareforretning. Resterende del av bygget er i bruk til bolig (leiligheter).

TOMT:
Eiet tomt på ca. 3 192 kvm. Tomten er tilnærmet flat, og består av plen, trær/busker og naturlig vegetasjon. Eiendommen har gode parkeringsforhold og enkel og oversiktlig adkomst direkte fra RV4 (Hadelandsveien).

LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKT:
Eiendommen er p.t. utleid med 3 stk. leieforhold og 2 stk. inngåtte leiekontrakter. Selger bruker selv de to leilighetene i 2. etasje. Årlig leieinntekt ca. kr 402 000,-.
Inngåtte leiekontrakter har 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Dagens leietakere melder at de ønsker å fortsette leieforholdet når eiendommen er solgt.

PLANSTATUS OG POTENSIAL:
Eiendommen inngår som en del av fremtidige sentrumsplaner for Åneby i kommuneplanens arealdel, men fremstår i dag som uregulert. Megler har dog ikke foretatt noe mulighetsstudie over hva som kan være mulig å utvikle på eiendommen. Vi oppfordrer interessenter å gjøre sine egne beregninger ut fra de føringer som er gitt fra Nittedal kommune.

BELIGGENHET:
Eiendommen ligger på Åneby i Nittedal kommune, i et veletablert boligområde bestående av diverse småhusbebyggelse. Meget gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter, samt kort vei til marka med tur- og rekreasjonsmuligheter året rundt. Det er gangavstand til nærmeste bussholdeplass, og ca. 1 km til Åneby stasjon med togforbindelse til bl.a. Oslo S.
Det er ellers kort vei til Nittedal og Hakadal, samt Oslogrensen. Det er flere servicetilbud i nærområdet som bl.a. Meny, apotek, frisør, og cafe m.m.

Avstander:
Gangavstand til Åneby sentrum.
Hakadal ca. 3 km.
Nittedal ca. 6 km.
Skytta næringspark ca. 12 km.
Lillestrøm sentrum ca. 21 km.
Oslo sentrum ca. 29 km.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Kombinasjonsbygg på ca. 242 kvm BTA + garasje på ca. 70 kvm.
Eiet tomt på ca. 3 192 kvm.
Beliggende i etablert bolig- og sentrumsområde.
God adkomst fra R4 (Hadelandsveien).
Eiendommen ligger p.t. i uregulert område.
Avsatt til sentrumsformål - fremtidig i kommuneplan.
Det anses å være gode utviklingsmuligheter på sikt.
Eiendommen blir delvis ryddet og rengjort før overtakelse.
Takst/prisantydning: Kr 12 000 000,- + omkostninger.


Tomt kvadratmeter

3 192

Hadelandsveien 1261, Hakadal

Referanse: 21091
Prisantydning: 12 000 000 NOK

Kombinasjonslokaler, 242 m²

Megler

Morten Kim Pedersen
Morten Kim Pedersen
Telefon: (+47) 92872303
Epost: morten@real.no

    Send melding