Artikler

Takk for i år!

2021 har flydd unna og er snart passert. Det har vært et aktivt år i et marked som igjen har overrasket oss positivt. Her i REAL Næringsmegling AS tangerer vi fjorårets omsetning med god margin. Vi signerte nylig en transaksjon på NOK 140 000 000,-, og vi avslutter før årets utgang ytterligere en transaksjon på ca. NOK 80 000 000,-.

30.11.2021


Økte renter, økende inflasjon. Hva med prisingen av næringseiendom nå?

Norges Bank besluttet enstemmig den 22. september å heve styringsrenten fra 0,0% til 0,25%. Sentralbanksjefen utalte i den forbindelse at en forsiktig normalisering av økonomien tilsier at det også er riktig og normalisere styringsrenten.

20.10.2021


Vi går mot tidenes beste transaksjonsår og leie-takerne er på vei tilbake

Allerede i første halvår hadde samlet transaksjons-volum i Norge passert 72 milliarder, og høsten 2021 ser ut til å bli meget aktiv. En samlet bransje er nå rimelig sikre på at vi topper 2015, der trans- aksjonene samlet endte på 129 milliarder.

22.09.2021


Er hverdagen snart tilbake på Romerike?

Sakte men sikkert ser det ut som at vi vender tilbake til en mer normal hverdag. Romerikskommunene er kommet godt i gang med vaksinasjonene og smittetrykket er på vei ned. Transaksjonsmarkedet «koker» fortsatt som om ingenting har skjedd. I leiemarkedet har det vært betydelig roligere, men nå ser vi at det også her er økt aktivitet.

17.06.2021


Leiemarkedet på Romerike

Fra vi flyttet fra Oslo i 1990 og etablerte vår virksomhet på Romerike har vi fått spørsmål om det finnes en oversikt over ledige arealer i de forskjellige kommunene. Inntil nylig har det ikke vært mulig å fremskaffe data på en effektiv måte. Endelig kan vi melde fra at vi har fått tilgjengelig det verktøyet som trengs for å få en samlet og god nok oversikt over markedet.

06.04.2021


Det går mot nok et spennende år

Godt nytt år! 2020 er lagt bak oss. Til tross for en rekke negative spådommer på vårparten i fjor viser fasiten at det ble enda ett godt år for mange aktører som driver med næringseiendom. Transaksjonsnivået var høyt og prisene steg ytterligere.

03.02.2021


Korona-året 2020

Ved den første korona-nedstengingen i mars var vi veldig spente på hvordan epidemien ville påvirke både utleie- og transaksjonsmarkedet. De dystre tankene om et i beste fall nullår er gjort til skamme. Året 2020 har vist seg som enda ett godt år, med mye aktivitet og stadig økende etter-spørsel etter gode investeringsobjekter.

03.12.2020


Øvre Romerike – Et vekstområde

Vi erfarer stadig et økende antall transaksjoner på Øvre Romerike. I områder som vi tidligere opplevde at både salg- og utleieoppdragene tok noe tid å løse, ser vi nå at det er flere interessenter som melder seg. På Kløfta og på Jessheim har markedet v …

02.11.2020


Mange blendes av gode tilbud

Interessen for næringseiendom på Romerike er økende og vårt investorregister øker stadig med nye interessenter. Vår database med potensielle kjøpere består p.t. av i overkant av 800 stykker med særskilt fokus på eiendommer i vårt område; Romerike og Os …

02.11.2020


Optimismen er tilbake

Etter noen roligere måneder er aktivitetsnivået igjen økende. Samtidig med at børsene har hentet seg inn merker vi også at investeringslysten har kommet tilbake for fullt i næringseiendom.

29.05.2020