Artikler

Romerike – et attraktivt marked

Trykket i transaksjonsmarkedet på vei inn i 2019 er fortsatt høyt, og markedet er oversvømt av likviditet. Norges Bank har varslet en forsiktig økning av styringsrenten gjennom året. Første økning kan komme allerede nå i mars. 12 måneders KPI pr. desember 2018 var på 3,5%, noe som er over inflasjonsmålet på 2,0%. Spørsmålet er om økningen i rentene kommer til å påvirke prisingen av næringseiendom i negativ retning? Vi tror ikke det. Fortsatt øker leiene mer enn økningen i rentene, hvilket taler for fortsatt høy etterspørsel etter gode investeringsobjekter.

01.02.2019


Det har vært nok ett aktivt år

Aktivitetsnivået har vært svært høyt i hele år,og det ser ut til at vi avslutter med ny «all time high» her i REAL Næringsmegling AS. Et utvalg av omsatte eiendommer er tatt inn i siste side av dette bladet.Interessen for næringseiendommer på Romerike har vært tiltagende gjennom året, og vår database med investorer er stadig økende. Denne teller nå litt i overkant av 720 stykker med særskilt fokus på Romerike.

01.12.2018


Off marked salg og konfidensielle bud

I flere av de geografiske områdene vi opererer i får vi tilbakemeldinger fra våre oppdragsgiverepå at de får bud på sine eiendommer direkte fra investorer. Budene er stort sett gode, og kan være vanskelige å si nei til dersom man har gått med tanker om at man kanskje ønsker selge.Men selv ved et godt bud utelukker ikke det muligheten for å få en enda bedre pris.

01.10.2018


Det fortsetter….

Det blir stadig vanskeligere for investorer å finne gode objekter. Det er mange om beinet på de mest attraktive og de mest sentralt beliggende eiendommene.

01.08.2018


Temperaturen er høy!

Etter utgivelsen av forrige utgave av REAL-NYTT har vi gjennomført flere transaksjoner. Her kan vi bl.a nevne Industriveien 14 på Skedsmokorset, der Norasondegruppen AS var selger og Fabritius Gruppen AS ble kjøper. For Coop Romerike AS har vi solgt Folkeparken på Dal. Solheimveien 36 i Lørenskog ble solgt til en gruppering av dagens leietakere og Lensmann Haaversens vei 209 er solgt til investor med sikte på videre utvikling.

01.06.2018


Det går mot lysere tider

Første kvartal er passert og vi har hatt en av de mest solfylte påskene i «manns minne». Det går mot lengre og lysere dager. Spørsmålet nå er om det ser like lyst ut i markedet for næringseiendommer? Vi har registrert at det det hittil i år er gjennomf …

01.04.2018