Artikler

Farten øker i leie-markedet – fokus på romerike

Det skjer mye spennende i verden om dagen, og mye av dette skulle vi mer enn gjerne vært foruten. Til tross for stor global uro er det gledelig å se at farten øker forsiktig igjen i kontormarkedet her på Romerike.

20.06.2022


Vi går inn i spennende tider

Vår forrige utgave av REAL-Nytt kom ut den 22. februar. Headingen var «Normalisert hverdag igjen». Retorikken var allerede da ganske tøff mellom Russland og Ukraina. De fleste av oss anså det allikevel sannsynlig med en diplomatisk løsning, som det mest trolige utfallet på krisen. Slik ble det imidlertid ikke.

08.04.2022


Normalisert hverdag igjen

Vi har endelig lagt 2021 bak oss. Ett år hvor en stor del av arbeidstiden, for de fleste kontormedarbeidere i landet vårt, ble tilbragt på hjemmekontor. Nå kan vi forhåpentligvis se frem til at hverdagen etter hvert normaliseres selv om det fremdeles ventes jevn økning i smittetall og sykehusinnleggelser.

22.02.2022


Takk for i år!

2021 har flydd unna og er snart passert. Det har vært et aktivt år i et marked som igjen har overrasket oss positivt. Her i REAL Næringsmegling AS tangerer vi fjorårets omsetning med god margin. Vi signerte nylig en transaksjon på NOK 140 000 000,-, og vi avslutter før årets utgang ytterligere en transaksjon på ca. NOK 80 000 000,-.

30.11.2021


Økte renter, økende inflasjon. Hva med prisingen av næringseiendom nå?

Norges Bank besluttet enstemmig den 22. september å heve styringsrenten fra 0,0% til 0,25%. Sentralbanksjefen utalte i den forbindelse at en forsiktig normalisering av økonomien tilsier at det også er riktig og normalisere styringsrenten.

20.10.2021


Vi går mot tidenes beste transaksjonsår og leie-takerne er på vei tilbake

Allerede i første halvår hadde samlet transaksjons-volum i Norge passert 72 milliarder, og høsten 2021 ser ut til å bli meget aktiv. En samlet bransje er nå rimelig sikre på at vi topper 2015, der trans- aksjonene samlet endte på 129 milliarder.

22.09.2021


Er hverdagen snart tilbake på Romerike?

Sakte men sikkert ser det ut som at vi vender tilbake til en mer normal hverdag. Romerikskommunene er kommet godt i gang med vaksinasjonene og smittetrykket er på vei ned. Transaksjonsmarkedet «koker» fortsatt som om ingenting har skjedd. I leiemarkedet har det vært betydelig roligere, men nå ser vi at det også her er økt aktivitet.

17.06.2021


Leiemarkedet på Romerike

Fra vi flyttet fra Oslo i 1990 og etablerte vår virksomhet på Romerike har vi fått spørsmål om det finnes en oversikt over ledige arealer i de forskjellige kommunene. Inntil nylig har det ikke vært mulig å fremskaffe data på en effektiv måte. Endelig kan vi melde fra at vi har fått tilgjengelig det verktøyet som trengs for å få en samlet og god nok oversikt over markedet.

06.04.2021


Det går mot nok et spennende år

Godt nytt år! 2020 er lagt bak oss. Til tross for en rekke negative spådommer på vårparten i fjor viser fasiten at det ble enda ett godt år for mange aktører som driver med næringseiendom. Transaksjonsnivået var høyt og prisene steg ytterligere.

03.02.2021


Korona-året 2020

Ved den første korona-nedstengingen i mars var vi veldig spente på hvordan epidemien ville påvirke både utleie- og transaksjonsmarkedet. De dystre tankene om et i beste fall nullår er gjort til skamme. Året 2020 har vist seg som enda ett godt år, med mye aktivitet og stadig økende etter-spørsel etter gode investeringsobjekter.

03.12.2020