02.11.2020

Interessen for næringseiendom på Romerike er økende
og vårt investorregister øker stadig med nye interessenter.
Vår database med potensielle kjøpere består
p.t. av i overkant av 800 stykker med særskilt fokus på
eiendommer i vårt område; Romerike og Oslo Nord.


REAL Næringsmegling AS rundet 33 år i august, og vi er
den næringsmegleren som uten tvil har lengst erfaring
på Romerike.


Vår lange erfaring i markedet er nok årsaken til at vi får
mange henvendelser om dagen fra eiere av næringseiendommer.
Spesielt henvender mange seg som har
fått forespørsel om salg av sine eiendommer direkte
fra potensielle kjøpere. Eierne henvender seg til oss for
å få råd om pristilbudene de har fått samsvarer med
det som er en «riktig markedspris».


Vi er veldig klare i våre råd vedr. dette: Rett markedspris
får man kun ved å tilby eiendommen til hele
markedet. «Off Marked-salg» er sjeldent den beste
løsningen for selger.


Ved direkte henvendelser og ved mottakelse av det
som ser ut til å være ett godt tilbud er det stort sett
alltid mer «å gå på». I tillegg er ofte salgsprossen lang.
Grunnlagene for tilbudene inkluderer dessuten ofte
en rekke forbehold, som skal avklares i ettertid.
Konsekvensen kan derfor bli en lavere pris.


Dersom salget tilrettelegges av oss avklares de aller
fleste spørsmål i forkant. Vi lager omfattende prospekter,
som inkluderer alle nødvendige opplysninger og
dokumenter. I tillegg foretar vi oppgjørsarbeidet. Ved
våre presentasjoner bortfaller en eventuell etterfølgende
DD helt, eller reduseres betraktelig.


Markedet er fullt av investorer som sitter på mye
penger og rentene er historisk lave. Dette gjør sitt til
at mange er villige til å strekke seg langt for å sikre seg
gode investeringsobjekter. Objektene fortjener derfor
oppmerksomhet fra flere enn kun en interessent.


I denne utgaven av REAL-Nytt har vi forsidebilde fra
Heia Industriområde i Fetsund, der vi i Trykkeriveien 1
har de tidligere lokalene til Aktietrykkeriet for utleie.
Heia er et veletablert industriområde som ligger
knappe 10–12 minutter fra Lillestrøm sentrum, som
både leietakere og investorene nå har økt fokus imot.


Ring oss gjerne vedrørende spørsmål og næringseiendom
enten dette gjelder salg eller utleie.


Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig