Fasade - Inngangsparti Fasade - Inngangsparti Innkjøring til eiendommen Innkjøring til eiendommen Fasade Fasade Parkering Parkering Fasade bakgård Fasade bakgård Felles møterom Felles møterom Felles møterom Felles møterom Felles møterom Felles møterom Felles møterom Felles møterom Fellesareal Fellesareal Fellesareal Fellesareal Fellesareal Fellesareal Felles audiotorium Felles audiotorium Felles resepsjonsområde Felles resepsjonsområde Kantine Kantine Kantine Kantine Utenfor kantinen Utenfor kantinen Kontor 2. etg. Kontor 2. etg. Planskisse 2 etasje Roseveien 1 Planskisse 2 etasje Roseveien 1

Flotte kontorlokaler sentralt på Kjeller. Kantine, auditorium og møtelokaler. Kan deles.

Roseveien 1, Kjeller - 400 m²


Arealspesifikasjon

2. etg: 116 kvm Kontor
2. etg: 140 kvm Kontor
2. etg: 144 kvm Kontor

Roseveien 1, Kjeller

Referanse: 14052

Kontor 116 - 400 m²

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: +47 67 91 76 56
Mobil: +47 900 29 707
Epost: rune@real.no

Plantegninger