Åpent kontorfellesskap/møterom 1. etg / innevndig trapp mellom 1. og 2. etg Åpent kontorfellesskap/møterom 1. etg / innevndig trapp mellom 1. og 2. etg Eiendommen sett fra E6 Eiendommen sett fra E6 Oversiktsbilde Oversiktsbilde Åpent kontorfellesskap/sosial sone/fellesareal 2. etg Åpent kontorfellesskap/sosial sone/fellesareal 2. etg Sosial sone/fellesareal 2. etg Sosial sone/fellesareal 2. etg Møterom 1. etg Møterom 1. etg Inngang til lokalet fra 2. etg Inngang til lokalet fra 2. etg Kontor 2. etg Kontor 2. etg Interntrapp mellom 1. og 2. etg Interntrapp mellom 1. og 2. etg Eiendommen sett fra E6 Eiendommen sett fra E6 Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Eiendommen sett fra E6 Eiendommen sett fra E6 Parkering Parkering Hovedinngang og parkering Hovedinngang og parkering Planskisse 1. etasje Planskisse 1. etasje Planskisse 2. etasje Planskisse 2. etasje

Kontorlokaler med representativ og moderne standard - Meget god eksponering mot E6 - Parkering

Vestvollveien 32 - 34, Skedsmokorset - 540 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 279 kvm Kontor inkl. lager på 87 kvm
2. etg: 261 kvm Kontor

Vestvollveien 32 - 34, Skedsmokorset

Referanse: 17021

Kontor 261 - 540 m²

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: +47 67 91 76 56
Mobil: +47 900 29 707
Epost: rune@real.no