Industrivegen 18 Industrivegen 18 Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Planskisse - ledig kontorareal Planskisse - ledig kontorareal Utomhusplan - Industrivegen 18 Utomhusplan - Industrivegen 18 Fasadetegning Fasadetegning Beliggenhet og avstander Beliggenhet og avstander Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde Oversiktsbilde

Jessheim Næringspark: Moderne og energieffektivt kontorlokale på ca. 653 kvm i nybygg

Industrivegen 18, Jessheim - 653 m²


Inneholder

Lyse kontorlokaler på ca. 653 kvm med god standard i bygg under oppføring i Jessheim Næringspark.

Vi søker seriøse aktører som ønsker å etablere seg i nye og moderne kontorlokaler i et populært næringsområde i sterk vekst.

OrbitArena as er eier av Industrivegen 18 i Jessheim Næringspark. OrbitArena as skal samlokalisere sin virksomhet i et nytt kombinasjonsbygg som er under oppføring på eiendommen. Bygget er i samråd med eier, tegnet av Lillestrøm Arkitekter og skal føres opp av entreprenør, Ø.M Fjeld. Bygget vil bestå av arealer for kontor, lager, catering og noe produksjon.

Lokalet vil bli levert med følgende rominndeling: Resepsjonsområde, 10 stk. cellekontor, 2 stk. møterom, åpent kontorlandskap (for ca. 18 stk.), kjøkken/spiserom, 2 stk. garderober med dusj, toaletter, 1 stk. hc-toalett, 1 stk. arkivrom, 1 stk. rekvisitarom, 1 stk. datarom/kopirom. Utgang til terrasse på 28 kvm som vender mot vest fra åpent kontorlandskap.

Nøkkelinformasjon:
- Prosjektert kontorlokale på 653 kvm BTA beliggende i 2. etasje.
- Heis, balansert ventilasjon med kjøling, luftebalkong, solavskjerming mm.
- Leveres ferdig innredet og klart til overtakelse etter nærmere beskrivelse.
- Det kan være mulighet å gjøre mindre endringer i rominndeling og materialvalg etter nærmere avtale.
- Adgangskontroll på eiendommens hovedinnganger. Skallsikring av 1. etasje.
- Det kan være mulighet for leie av noe lager i eiendommen sammen med kontorene (leies IKKE ut separat).
- Mulighet for leie av inntil 10 stk. parkeringsplasser (herav 2 stk. til el-bil).
- Estimert dato for overtakelse ca. 01.08.2020.
- Meget solid gårdeier/utleier.

Kontakt oss for å få oversendt prospekt med beskrivelse og diverse tegninger over hvordan kontorlokalet er prosjektert og vil bli levert.


Beliggenhet

Eiendommen har en sentral og attraktiv beliggenhet i Jessheim Næringspark.

Næringsparken består av varierende virksomheter innen salg, kontor, lager og logistikk. I tillegg er det bl.a. etablert treningssenter, barnehage, ungdomsskole og matvareforretning.

Av virksomheter på naboeiendommene kan nevnes BoligPartner, SATS treningssenter, Lantmännen Maskin, Akershus Traktor, Industriporter, Carlsen Fritzøe, Biltema m.fl.


Tomten

Tomten opparbeides med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer samt noe beplantning med trær og busker. Inn- og utkjøring til tomten i nordøstlige hjørne av tomten.


Tomt kvadratmeter


Adkomst

Meget enkel og god adkomst direkte fra Industrivegen.


Off. kommunikasjon

Gangavstand til buss, samt til både togstasjon i sentrum og Nordby stasjon. Kun Ca. 7 min med bil til Oslo Lufthavn.


Parkering

Mulighet for leie av inntil 10 stk. parkerings- plasser herav 2 stk. til el-bil.


Oppvarming

Vannbåren varme (radiatorer) antakelig som fjernvarme, alternativt luft-til-vann varmepumpe.


Byggemåte

Fasadene i moderne og tidsmessig formspråk. Fasadene er delt opp i partier i glass og metall/platekledning i ulike farger og størrelse for å skape identitet og variasjon. Åpne trapperom ved hovedinngangene på nordsiden annonserer adkomst og tydeliggjør bruk og innhold.

Ytterveggene utføres i isolert stendervek, med vinduer og fasadekledning i aluminium/ platekledning. Del av trapperom med åpne felt i glass.


Overtakelse

Estimert fra ca. 01.08.2020.

Industrivegen 18, Jessheim

Referanse: 19036

Kontor 653 m²

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: +47 67 91 76 52
Mobil: +47 908 76 367
Epost: gunhild@real.no