Utvendig fra Solheimveien Utvendig fra Solheimveien Kontor toppetasje Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Kontor Kontor toppetasje Utvendig fra Solheimveien Utvendig fra Solheimveien Kontor Del A - 3. etasje Kontor Del A - 3. etasje Kontor Del A - 3. etasje Kontor Del A - 3. etasje Kontor Del A - 3. etasje Kontor Del A - 3. etasje Kjøkken Del A - 3. etasje Kjøkken Del A - 3. etasje Toalett (Nyoppusset) Toalett (Nyoppusset) Fellesareal 2 - 3. etasje Fellesareal 2 - 3. etasje Inngang lokale 208 kvm Inngang lokale 208 kvm Kontor Kontor Fellesareal 2 - 3. etasje Fellesareal 2 - 3. etasje 3 D skisse av lokale på 130 kvm 3 D skisse av lokale på 130 kvm 3 D skisse av lokale på 130 kvm 3 D skisse av lokale på 130 kvm Helselokale / kontor på 130 kvm Helselokale / kontor på 130 kvm Helselokale / kontor på 130 kvm Helselokale / kontor på 130 kvm

Kontorlokaler i samme bygg som Mercedesforhandler Star Autoco AS.

Solheimveien 62 A, Lørenskog - 610 m²


Arealspesifikasjon

3. etg: 142 kvm Kontor
3. etg: 192 kvm Kontor
3. etg: 276 kvm Kontor


Inneholder

Med sentral beliggenhet i etablert område rett ved Karihaugen/Visperud, med kort vei til av- og påkjøring E6 via RV 159 har vi for utleie tilsammen ca. 610 kvm kontorlokaler i byggets toppetasje. Arealene fordeler seg p.t. på 3 forskjellige lokaler på h.h.v. 142 kvm, 192 kvm og et lokale på 276, som kan ytterlig oppdeles.
Det er enkel adkomst fra hovedvei, og gode eksponeringsmuligheter.

Utleier samarbeider tett med arkitekt, så leietakere har mulighet til å få skreddersøm på sine lokaler.

Lokalene er ledige for omg. overtakelse.


Beliggenhet

Eiendommen ligger langs RV 159 (Karihaugen - Lillestrøm).


Bebyggelsen

Eiendommen er beliggende rett ved Karihaugen/Visperud, langs RV 159.


Tomten

Opparbeidet med asfaltert parkeringsplass og adkomstveier.


Tomt kvadratmeter


Adkomst

Kort vei til av- og påkjøring E6 via RV 159.
Det er både enkel adkomst fra hovedvei, og gode eksponeringsmuligheter.


Off. kommunikasjon

Ca 5 minutters gang til Lørenskog bussterminal og ca. 10 -15 min gange til Lørenskog togstasjon.


Parkering

Det er tilgjengelige asfalterte P-plasser på eiendommen.


Standard

Gjennomgående god standard og godt vedlikeholdt eiendom. Godt med belysning.


Oppvarming

Elektrisk. Det er ventilasjonsanlegg med kjøling i bygget.


Byggemåte

Teglstensbygg oppført i 1988, senere oppusset. Etasjeskillere av betong. Bygget er hele tiden løpende godt vedlikeholdt og har en generell bra standard.


Regulering

Området er regulert for næringsvirksomhet, lager, lettindustri og kontor.


Diverse

Leien kan variere med utgangspunkt i hvilke vilkår som for øvrig fremforhandles i leieavtalen, og vil også kunne være avhengig av hvilke eventuelle investeringer som gjøres i lokalene.
Utleier er positivt innstilt på å gjøre eventuelle tilpasningsarbeider i lokalene for å imøtekomme leietakers behov.


Visning

Lokalene kan befares etter avtale med megler. Ref: 13044.


Overtakelse

Lokalene er ledige og kan overtas etter nærmere avtale.

Solheimveien 62 A, Lørenskog

Referanse: 13044

Kontor 142 - 610 m²

Megler

Eivind Kjølsvik Aursøy
Eivind Kjølsvik Aursøy
Telefon: +47 67 91 76 55
Mobil: +47 900 39 300
Epost: eivind@real.no

Send melding