Sentralt beliggende i Kløfta næringspark Sentralt beliggende i Kløfta næringspark Felles inn-/utkjøring med DekkTeam fra Dyrskuevegen Felles inn-/utkjøring med DekkTeam fra Dyrskuevegen DekkTeam er etablert i naboeiendommen DekkTeam er etablert i naboeiendommen Næringsparken består av mange godt etablerte og spennende aktører Næringsparken består av mange godt etablerte og spennende aktører Kort vei til avkjøring E6 på Kløfta Kort vei til avkjøring E6 på Kløfta Gode profileringsmuligheter på byggets fasade, flaggstenger ved innkjøring Gode profileringsmuligheter på byggets fasade, flaggstenger ved innkjøring Eiendommen er inngjerdet sammen med naboeiendommen Eiendommen er inngjerdet sammen med naboeiendommen Lossesone med rekkverk, samt innkjøring til lager via store kjøreporter Lossesone med rekkverk, samt innkjøring til lager via store kjøreporter Store asfalterte kjøre- og parkeringsarealer Store asfalterte kjøre- og parkeringsarealer Utvendig lossesone med rekkverk Utvendig lossesone med rekkverk Søylefrie lagerhaller med god takhøyde Søylefrie lagerhaller med god takhøyde God belysning fra vinduer, lyssjakter i tak og via elektrisk God belysning fra vinduer, lyssjakter i tak og via elektrisk Adgang til lager via 2 stk. kjøreporter, trapp til mesanin Adgang til lager via 2 stk. kjøreporter, trapp til mesanin Lager med god takhøyde Lager med god takhøyde Reoler i lager kan medfølge etter avtale Reoler i lager kan medfølge etter avtale Stort og moderne møterom Stort og moderne møterom Stort kontor Stort kontor Møterom Møterom Gang- og fellesarealer Gang- og fellesarealer Spiserom med nytt kjøkken fra 2019 Spiserom med nytt kjøkken fra 2019 Planskisse 1. og 2. etasje Planskisse 1. og 2. etasje

Kombinasjonseiendom med lager og kontor i Kløfta Næringspark - ledig fra høsten 2022

Dyrskuevegven 38 og 40, Kløfta - 3750 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 540 kvm Kontorlokaler over 2 plan
1. etg: 1460 kvm Kaldtlager
1. etg: 1750 kvm Varmtlager


Inneholder

Kombinasjonseiendom med ledig lokale på ca. 3 750 kvm og tilhørende tomt, sentralt beliggende på Kløfta med rask adkomst til hovedfartsåren E6.

I tre sentralt beliggende eiendommer langs E6 i Stor-Oslo regionen, har vi for utleie tilsammen ca. 11 600 kvm lager og noe kontor. Eiendommene er sentralt beliggende på Alnabru, Kløfta og ØRN/Dal. Dette på vegne av Starco Norge AS som fra høsten 2022 skal flytte fra disse eiendommene. Lokalene leies ut hver for seg, eller samlet dersom det skulle være aktuelt. I denne annonsen presenterer vi lokalene som vil bli ledige i Kløfta Næringspark (annonser for de øvrige eiendommene ligger ute. Se også kortfattet info nedenfor).

Fra høsten 2022 vil store deler av kombinasjonseiendommen i Dyrskuevegen 38/40 fristilles. Her blir det ledig lagerarealer i 1. etg. på ca. 3 210 kvm og kontor over 2 plan på ca. 540 kvm. Tomten er på ca. 9 590 kvm som gir gode utearealer for adkomst, parkering og noe lagring. Meget gode profileringsmuligheter innad i Kløfta næringspark mot Dyrskuevegen. I eiendommen leier DekkTeam et mindre lagerlokale og noe uteareal.

Lokalene består av varmtlager inndelt med lagerhall (fri takhøyde ca. 8m), verkstedrom, kompressorrom, lagerkontor, garderobe m/trimrom, badstue, dusj og wc, samt mesanin med lager og teknisk rom. Kaldtlager er inndelt med 2 stk. søylefrie lagerhaller (fri takhøyde ca. 8m). 3 stk. kjøreporter, utvendig lossesone med rekkverk (nedsenket 1,7m, bredde 4,2m, lengde 18m). Det opplyses spesielt at det ikke er etablert oljeutskiller og sluk i lokalene. De egner seg derfor ikke til verksted og vaskehall.

Lyse og velholdte kontorer over 2 plan på ca. 540 kvm inndelt med cellekontor, møterom, spiserom m/nytt kjøkken fra 2019, toaletter m.m. Kontoret kan også benyttes til showroom, proffutsalg, forretning o.l.

Arealene i eiendommen leies fortrinnsvis ut samlet, dog kan oppdeling vurderes. Utleier er en solid aktør som ønsker å finne løsninger til beste for eiendommen og leietaker.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Sentral beliggenhet i Kløfta næringspark med rask adkomst fra E6.
Lagerlokale ca. 3 210 kvm.
Kontorlokale ca. 540 kvm.
2 stk. kjøreporter 4,6m*4m.
1 stk. kjøreport 4m*5m.
Reoler i lager kan medfølge etter nærmere avtale.
Gode utearealer for adkomst, parkering og noe lagring.
Lokalene egner seg IKKE for verksted/vaskehall.

I Alna Næringsområde - Breivollveien 27 vil det bli ledig ca. 3 184 kvm lager og 585 kvm kontor.

I ØRN Næringspark på Dal - Industrivegen 44 vil det bli ledig ca. 4 108 kvm lager i et nytt og moderne bygg. I tillegg store utearealer for lagring, adkomst og parkering.


Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i veletablert næringsområde på Kløfta med kort vei til av-/påkjøring E6. Næringsparken på Kløfta har med sin nærhet til E6 og Oslo Lufthavn hatt en god utvikling de seneste år hvor flere store aktører har etablert seg. Her kan nevnes Oslo Caravan, Fargeringen, Sport 1 (lager), Ventistål AS m.fl.


Tomten

Flat tomt på ca. 9 590 kvm, opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer. Gruset areal på baksiden av bygget på ca. 1 370 kvm benyttes til lagring. Tomten er inngjerdet sammen med naboeiendommen hvor DekkTeam er etablert.


Tomt kvadratmeter


Adkomst

Enkel og god adkomst direkte fra Dyrskuevegen. Innkjøring deles med DekkTeam.


Off. kommunikasjon

Tog fra Kløfta togstasjon.


Parkering

Gode parkeringsmuligheter på fremsiden av bygget. Enkelte av plassene med el-uttak.


Visning

Etter avtale med megler. REF. 20065


Overtakelse

Høsten 2022, etter nærmere avtale.

Dyrskuevegven 38 og 40, Kløfta

Referanse: 20065

Lager/Logistikk 540 - 3750 m²

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: +47 67 91 76 52
Mobil: +47 908 76 367
Epost: gunhild@real.no

    Send melding