Hovedinngang kontor Hovedinngang kontor Drone fra syd Drone fra syd Beliggende i veletablert næringsområde med flere store aktører i umiddelbar nærhet Beliggende i veletablert næringsområde med flere store aktører i umiddelbar nærhet Tilbygget etableres som forlengelse av eks. bygg. Tilbygget etableres som forlengelse av eks. bygg. God adkomst direkte fra Trondheimsveien - ca. 1 min. til E6 God adkomst direkte fra Trondheimsveien - ca. 1 min. til E6 Oversiktsbilde Oversiktsbilde Gode profileringsmuligheter på bygningens fasader Gode profileringsmuligheter på bygningens fasader Utbyggingstomten til høyre Utbyggingstomten til høyre Store utearealer for adkomst, manøvrering og parkering Store utearealer for adkomst, manøvrering og parkering Oversiktsbilde Oversiktsbilde God adkomst til eiendommen God adkomst til eiendommen El-bil ladere tilgjengelig - Easy Park administrerer eiendommens el-parkering El-bil ladere tilgjengelig - Easy Park administrerer eiendommens el-parkering God plass for sykkelparkering God plass for sykkelparkering Porter til høytlager - eksisterende bygg Porter til høytlager - eksisterende bygg Høytlager med Autostore - eksisterende bygg Høytlager med Autostore - eksisterende bygg Høytlager - eksisterende bygg Høytlager - eksisterende bygg Høytlager - eksisterende bygg Høytlager - eksisterende bygg Høytlager - eksisterende bygg Høytlager - eksisterende bygg Kantine-/fellesområde Kantine-/fellesområde Kantine-/fellesområde Kantine-/fellesområde Eksempel cellekontor (Bildet er fra hovedbygget) Eksempel cellekontor (Bildet er fra hovedbygget) lager_markert lager_markert Oversiktsplan - plan 1 Oversiktsplan - plan 1 Plan 1 - utvidelse Plan 1 - utvidelse Illustrasjonsplan utvidelse Illustrasjonsplan utvidelse Mesanin markert Mesanin markert Oversiktsplan - mesanin Oversiktsplan - mesanin

BERGER: LAGER-/LOGISTIKKBYGG UNDER PROSJEKTERING, FRA CA. 1900 - 2600 KVM, TILPASSES LEIETAKERE ETTER KRAV OG AREALBEHOV

Trondheimsveien 183, Skedsmokorset - 2435 m²


Arealspesifikasjon

1. etg: 535 kvm Kontor
1. etg: 1900 kvm Lager/verksted


Inneholder

LAGER-/LOGISTIKKBYGG UNDER PROSJEKTERING MED SAMLET GRUNNFLATE PÅ CA. 6 750 KVM.

LEIEAREAL PÅ LAGER UTGJØR CA 1 870 KVM NTO MED TAKHØYDE PÅ CA. 10,7 METER.
PÅ MESANIN KAN BYGGES INNTIL CA 535 KVM KONTOR/ LAGER/ SHOWROM M.M
AREALENE KAN TILPASSES LEIETAKERE ETTER BEHOV OG AREALØNSKE.

I eiendommen Trondheimsveien 183 vis a vis Berger industriområde, som er et meget ettertraktet område innenfor lager, logistikk og kombiformål, søker vi etter seriøs leietaker som ønsker skreddersydde lokaler til sin virksomhet.

Det skal til sammen bygges 4 stk. lagerhaller, hvorav det kun er en igjen. Denne er på ca 1 870 kvm nto og med mulighet for et areal på mesanin med direkte tilknytning på ca 535 kvm nto. Denne kan innredes til lager, kontor, showrom, m.m.


Diverse opplysninger:
- En meget god mulighet for å få tilpasset bygg etter leietakers behov og ønsker.
- God og moderne standard i nybygg.
- Mulighet for tilgang til felles resepsjonstjeneste/post, samt adgang til kantine m.m.
- Profilering mot E6.
- Takhøyde; Ca. 10,7 meter nto.
- 2 stk. ramper.
- 1 stk kjøreport med direkte innkjøring
- 1 stk kjøreport til avfallsrom
- Søyleavstand: Ca. 11 meter.
- Bom inn til området.
- Egen p-plass for el-biler.
- Store uteaeraler og godt med P-plasser.
- Estimert overtakelse ca. 2. kvartal 2022.


Beliggenhet

Sentral beliggenhet med god adkomst vis a vis Berger Industriområde, med god eksponering ut mot E6, i kort avstand fra Bergerkrysset nord for Oslo.


Tomten

Tomten er flat og opparbeidet med kjøre- og parkeringsarealer dekket med belegningsstein.


Tomt kvadratmeter

49 855


Adkomst

Direkte adkomst fra Trondheimsveien. Kort avstand til Motorvei E 6 (Oslo - Trondheim) med gode av- og påkjøringsramper for store kjøretøyer.


Off. kommunikasjon

Bussholdeplass "rett utenfor døren" i Trondheimsveien. Buss korresponderer med gode linjer til Lillestrøm, Olavsgaard og Oslo.


Parkering

Eiendommen har godt med p-plasser som er til felles benyttelse for alle byggets leietakere.

Egne oppstillingplasser for EL-biler. Easypark administrerer EL-bilplassene.


Standard

Bygget vil holde en god nybyggstandard for næringsbygg. Her kan leietaker selv være med på å påvirke løsninger.


Oppvarming

Fjernvarme.

Ventilasjonsanlegg med kjøling i kontordelen.


Byggemåte

Oppføres i stålkonstruksjon, med betong grunnmur.


Regulering

Bygget er regulert for transport og lagring.


Visning

Etter avtale med megler. Ref: 20082.

Vi minner om at møter, visninger og befaringer skal gjennomføres med godt smittevern.

Håndsprit og munnbind vil være tilgjengelig ved alle våre møter.
Det skal tilstrebes å holde minst 1 meters avstand til andre.
Delta ikke på møte hvis du er i karantene, ikke føler deg i form eller er syk.


Overtakelse

Bygget forventes klart for overtakelse ca. 2. kvartal 2022.

Trondheimsveien 183, Skedsmokorset

Referanse: 20082

Lager/Logistikk 535 - 2435 m²

Megler

Eivind Kjølsvik Aursøy
Eivind Kjølsvik Aursøy
Telefon: +47 67 91 76 55
Mobil: +47 900 39 300
Epost: eivind@real.no

    Send melding