Nytt og moderne lager og kontorbygg under oppføring i Vognvegen 43 Nytt og moderne lager og kontorbygg under oppføring i Vognvegen 43 God beliggenhet i ØRN næringspark rett ved E6 God beliggenhet i ØRN næringspark rett ved E6 Planskisse 1. etasje Planskisse 1. etasje Planskisse 2 etasje.jpg Planskisse 2 etasje.jpg Planskisse 3. etasje Planskisse 3. etasje Fasadetegninger Fasadetegninger Utomhusplan Utomhusplan Forventet ferdigstillelse november/desember 2022 Forventet ferdigstillelse november/desember 2022 Meget sentral plassering i forhold til transportstrekning E6, og Oslo lufthavn Gardermoen Meget sentral plassering i forhold til transportstrekning E6, og Oslo lufthavn Gardermoen

LAGER OG KONTOR TIL LEIE I BYGG UNDER OPPFØRING SENTRALT VED E6 I ØRN NÆRINGSPARK - Innflytting nov/des 2022

Vognvegen 43, Dal


Inneholder

Real Næringsmegling AS har i oppdrag å leie ut lager fra 273 - 827 kvm og kontor fra 58 -175 kvm, i nytt bygg i Vognvegen 43, i ØRN Næringspark på Dal i Eidsvoll kommune.

Idèhus Romerike, gjennom Vognvegen 43 AS, er eier og utvikler av eiendommen. De skal selv flytte sitt kontor fra Jessheim Næringspark til eiendommen. I tillegg er det allerede etablert leieforhold med en lokale håndverksbedrift. Det er god fremdrift i prosjektet og det forventes ferdigstillelse av bygget i november/desember 2022.

Vi søker seriøse aktører innen håndverk, lager, salg, industri, engros, produksjon, service, entreprenører- og anleggsbedrifter m.fl. som ønsker å etablere seg i nye og moderne lokaler. Det er også et mål at aktørene i eiendommen skal skape gode arbeidsplasser og dra synergier på hverandre. Utleier er en erfaren eiendomsutvikler som vil tilstrebe å tilrettelegge og drifte eiendommen til beste for sine leietakere.

Følgende lokaler er ledig:
1. etg. lager ca. 350 kvm BTA
1. etg. lager ca. 273 kvm BTA
Lagermesanin ca. 204 kvm BTA (kan etableres)
1. etg. kontor ca. 58 kvm BTA
2. etg. kontor ca. 117 kvm BTA
Sum ca. 1 002 kvm BTA

Lokalene leies ut samlet eller hver for seg.

Fellesareal:
Eiendommens fellesareal består av 4 stk. wc, 2 stk. HC-wc, renholdsrom, teknisk rom, gangareal og heis. Mulighet for leie (ved behov) av møterom/showrom på ca. 62 kvm som er beliggende i 2. etg.

Standard:
Lokalene leveres klare for innflytting med normal kontor og lagerstandard etter nærmere avtale. Ved inngåelse av leiekontrakt ila. kort tid, vil planløsninger i vedlagte tegninger kunne endres og tilpasses etter nærmere avtale.

Parkering:
Totalt ca. 21 stk. parkeringsplasser på eiendommen.
Leie av p-plasser avtales nærmere.
Mulighet for el-lader.

Tomt:
Flat tomt på ca. 3 630 kvm med direkte innkjøring fra Vognvegen.
Opparbeides med permeabelt dekke (for bedre overvannshåndtering) samt noe grøntareal i tomtens yttergrenser.

Diverse opplysninger:
Ventilasjon og kjøling i kontorlokaler.
Ventilasjon i lager etter behov.
Kjøreporter (4,6m*4,5m).
Takhøyde lager ca. 6,7m.
Takhøyde ved etablering av lagermesanin ca. 3m.
Mulighet for profilering på byggets fasade etter nærmere avtale.
Egen strømmåler (undermåler) til det enkelte leieareal.
Mulighet for leie av møterom i eiendommen ved behov.
Overtakelse - november/desember 2022.
Vi gjør oppmerksom på at lokalene ikke leies ut til vaskehall eller verksted.

Betingelser:
Leie lager m/normal standard kr 1 100,- pr. BTA kvm/år.
Leie kontor m/normal standard kr 1 600,- pr. BTA kvm/år.
Felleskostnader er estimert til ca. kr 120,- pr. BTA kvm/år.
Eget forbruk av strøm betales av leietaker iht. måler.
Leietid fra 5 -15 år.
Sikkerhetsstillelse/garanti 6 mnd. leie og fk.
(MVA. tilkommer på alle oppgitte priser).

Annet:
Vi gjør oppmerksom på at det i Vognvegen 19 (naboeiendom) er mulighet for å leie tomt til lagring, parkering, oppstilling mm. Konferer nærmere med megler.


Beliggenhet

ØRN Næringspark ligger sentralt plassert langs E6 rett nord for Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen på Dal i Eidsvoll kommune.

Eiendommen har en meget god beliggenhet i næringsparken med Toyota, Stenberg & Emilsen AS, Ole M. Almeli AS, Ørn Vask og renseri, Mylift, Riis Bilglass m.fl. som naboer. Øvrige virksomheter i parken er i hovedsak bil- og maskinrelatert samt håndverksbedrifter.

Det tar ca. 7 min. med bil til Jessheim, 14 min. til Oslo Lufthavn, 24 min. til Skedsmokorset og 54 min. til Hamar.

NSB Gardemobanen går gjennom kommunen med god forbindelse og mange avganger til Oslo.

Dal togstasjon ligger ca. 4 minutter unna med bil og Eidsvoll Verk togstasjon ligger ca. 6 minutter unna med bil.

Avstander:
Oslo Lufthavn: Ca. 18 km.
Jessheim: Ca. 17 km.
Kløfta: Ca. 22 km.
Lillestrøm: Ca. 39 km.
Dal: Ca. 2 km.
Råholt: Ca. 3 km.
Minnesund: Ca. 19 km.


Tomt kvadratmeter

3 629


Depositum

0,-

Vognvegen 43, Dal

Referanse: 21086

Lager/Logistikk,

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: 67 91 76 52
Epost: gunhild@real.no

    Send melding