Eiendommen er beliggende få minutter utenfor Årnes sentrum Eiendommen er beliggende få minutter utenfor Årnes sentrum Store utearealer og gode parkeringsmuligheter Store utearealer og gode parkeringsmuligheter Planskisse - totaloversikt.jpg Planskisse - totaloversikt.jpg Lager 1 - intern kjøreport mellom lagerhaller, tilnærmet søylefritt Lager 1 - intern kjøreport mellom lagerhaller, tilnærmet søylefritt Lager 1 består av 3 stk. lagerhaller som har vært i bruk som dekklager Lager 1 består av 3 stk. lagerhaller som har vært i bruk som dekklager Lager 1 - ca. 6m fri takhøyde Lager 1 - ca. 6m fri takhøyde Lager 1 med hyllelager/kontor/mesanin i bakkant av lokalet Lager 1 med hyllelager/kontor/mesanin i bakkant av lokalet Lager 1 Lager 1 Lager 1 Lager 1 Lager 2 - liten kontordel og spiserom på mesanin til venstre for kjøreporter Lager 2 - liten kontordel og spiserom på mesanin til venstre for kjøreporter Lyse kontorlokaler Lyse kontorlokaler Kantine/stort møterom med plass til inntil ca. 90 personer Kantine/stort møterom med plass til inntil ca. 90 personer Stort kontor Stort kontor Fellesareal/kjøkken Fellesareal/kjøkken Kontor/lager/marked Kontor/lager/marked Hovedinngang kontor Hovedinngang kontor Utstrakt bruk av glass mellom kontor og fellesarealer Utstrakt bruk av glass mellom kontor og fellesarealer Lager 2 - kjøreporter med hev/senk lasteramper Lager 2 - kjøreporter med hev/senk lasteramper Lager 1 og 2 - kjøreporter med hev/senk lasteramper Lager 1 og 2 - kjøreporter med hev/senk lasteramper Lager 1 - kjøreporter med hev/senk lasteramper Lager 1 - kjøreporter med hev/senk lasteramper Intern kjørevei langs bygget Intern kjørevei langs bygget Hovedinngang kontor Hovedinngang kontor Enkel innkjøring fra hovedvei Enkel innkjøring fra hovedvei Låsbar port inn til området Låsbar port inn til området objpict_635655192483_0.jpg objpict_635655192483_0.jpg Plansisse lager 1.jpg Plansisse lager 1.jpg Planskisse lager 2.jpg Planskisse lager 2.jpg Planskisse kontor.jpg Planskisse kontor.jpg

Høytlager og kontor - Kun få min. utenfor Årnes sentrum - God parkeringsdekning

Folmovegen 52, Årnes - 5567 m²


Inneholder

Kun et par minutter utenfor Årnes sentrum har vi for utleie 4 stk. lagerhaller på tilsammen ca. 4 532 kvm og ca. 1 035 kvm kontorlokaler (425 kvm eksklusivt areal). Det er god adkomst inn til eiendommen, samt store og gode utearealer for manøvrering og parkering, også for større kjøretøy. Byggets leietakere har adgang til gode felles fasiliteter som garderober, badstue, dusj m.m.

Store deler av eiendommen er utleid hvor Minera AS, Nes kommune, LettButikk AS og privat bedriftshelsetjeneste er blant leietakerne.

LAGER 1, leies ut samlet til 1 leietaker
Høytlager med ca. 6m fri takhøyde på ca. 3 432 kvm. Lokalet er inndelt med 3 stk. separate lagerhaller (godkjente brannceller) med intern kjøreport imellom. Støpt såle, lite søyler, ca. 6m fri takhøyde. Helt bakerst i ene lagerhallen er det etablert et lite hyllelager og kontor med interntrapp til liten mesanin. Innkjøring utenfra via 2 stk. kjøreporter med hev/senk lasteramper.

LAGER 2, leies ut samlet til 1 leietaker
Høytlager med ca. 6m fri takhøyde på ca. 1 100 kvm. Rett på innsiden for kjøreportene (på venstre side) er det etablert en liten kontordel i 1. etasje samt en egen mesanin med pause/spiserom. Støpt såle, lite søyler, ca. 6m fri takhøyde i lager. Innkjøring utenfra via 2 stk. kjøreporter med hev/senk lasteramper.

Lagerarealer leies kun ut sammen med andel av kontor.

KONTOR, kan deles på flere leietakere
Ca. 425 kvm eksklusivt areal: Består av diverse kontorer i varierende størrelser, møterom, showrom, rekvisitalager m.m.
Fellesareal, ca. 610 kvm: Store og gode fellesarealer i eiendommen som består av kantine, garderober, badstue, dusj, flere toaletter, hc-wc m.m.

Kontorlokalene er relativt nyoppusset og fremstår med god standard. Det er utstrakt bruk av glass mellom kontor og fellesarealer i tillegg til store vinduer ut mot tomten. Dette er med på å gi meget gode lys- og arbeidsforhold. Ytterligere tilpasninger kan være mulig etter nærmere avtale med utleier.

Diverse opplysninger:
God beliggenhet rett utenfor Årnes sentrum.
Enkel adkomst og god parkeringsdekning.
Kan deles på flere leietakere.
Ventilasjonsanlegg med kjøling og varme i kontordelen.
Innlagt fiber til bygget med mulighet for oppkobling mot både Telenor og Broadnet.
Det er ikke etablert oljeutskiller i lokalene.


Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablerte Årnes Næringspark kun få minutter fra Årnes sentrum. Kort avstand til etablert boligbebyggelse. Årnes er en av Nes kommunes viktigste handelssentrum, i tillegg til å ha noe småindustri og servicevirksomhet.

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass ligger Nes kommune sentralt, og uten særlig sjenerende flystøy. Nes kommune står foran store utfordringer i en tid med kraftig vekst i folketallet. Årnes med sitt særpreg og unike kvalitet ligger i kontakten med kulturlandskapet, Glomma og jernbanestasjonen med den tilhørende bevaringsverdige stasjonsbebyggelsen.


Tomt kvadratmeter


Off. kommunikasjon

Kort vei til buss, tog fra Årnes sentrum.


Ansvarlig megler

Rune Eide

Folmovegen 52, Årnes

Referanse: 21089

Lager/Logistikk, 5567 m²

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: 67 91 76 56
Epost: rune@real.no

    Send melding