Investering

Det skal lønne seg å investere i Næringseiendom.

Vår lange erfaring og kunnskapene vi har om Næringseiendommer på Romerike gjør at vi kjenner de fleste av aktørene og markedet her.

Dette gir oss en unik mulighet til å hjelpe investorer med å finne akkurat den eiendommen som passer deres risiko- og investeringsprofil.

Siden etableringen i 1987 har vi hjulpet investorer med å finne gode objekter.

Vi er behjelpelige i hele prosessen fra sondering av investeringsmuligheter til gjennomføring av handelen.

Basert på vår lange erfaring fra eiendomsmarkedet generelt og Romerike spesielt, kan vi fungere som en strategisk rådgiver i forbindelse med investering i eiendom.