Søkeoppdrag

Stadig flere ønsker å engasjere Næringmegler for å foreta søkeoppdrag når de skal flytte. Fordelen er at du setter bort hele leteprosessen, og slipper å forholde deg til mange tilbydere.

Sammen med oss definerer vi dine behov. Dersom vi ikke allerede har gode nok alternativer til deg i egen portefølje, vil vi starte søk etter lokaler som kan passe.

Vi tar oss av hele prosessen fra den første kontakten med tilbyderne til endelig kontrakt er underskrevet.

Dette betyr at det er mulig å være anonym mens du sjekker markedet og inntil tilfredsstillende alternativ foreligger.

Samtidig betyr det også at du kan benytte deg av vår gode erfaring i forhandlinger og av våre kunnskaper om hva som er riktig markedsverdi.