Transaksjoner

REAL Næringsmegling AS er en betydelig aktør innen salg og utleie av næringseiendommer på hele Romerike og i Oslo Nord. I tillegg til god lokalkunnskap har vi også opparbeidet omfattende kunnskaper om aktørene i området.

Våre registrerte investorer blir til enhver tid holdt løpende orientert om hvilke eiendommer vi har for salg.

Vi utelukker derfor ikke at vi allerede har kjøperen til nettopp din eiendom eller ditt lokale.

Våre kjøpsinteressenter etterspør eiendommer i alle prisklasser. For tiden har vi stor etterspørsel etter større næringseiendommer, fortrinnsvis utleide eiendommer som gir en grei avkastning, men bygg med større ledige arealer er også av interesse. Spesielt er det mange i markedet om dagen etter kombinasjonsbygg og tomter.

Gjennom over 25 år i bransjen har vår referanseliste etterhvert blitt lang.

Før vi presenterer eiendomsprosjekter for kjøpere og investorer, gjør vi et grundig forarbeid.

Våre analyser omfatter bl.a.:

  • Eiendommens beliggenhet.
  • Eiendommens faktiske leienivå i forhold til markedet.
  • Leiekontraktenes lengde.
  • Leieforholdenes areal i forhold til eiendommens faktiske areal.
  • Leieregulering i forhold til konsumprisindeksen.
  • Fremtidige vedlikeholdsutgifter, ordinære og ekstraordinære utbyggings- /utviklingspotensiale.
  • Finansiering.

Salg og tilbakeleie

Stadig flere private, det offentlige og organisasjoner velger å fokusere på kjerneaktivitetene og frigjør kapital gjennom salg av egen eiendom for deretter å leie lokalene tilbake. Alle salg– og tilbakeleieavtaler krever tilpasninger til eiers særskilte behov og eiendommens beskaffenhet. Det er REAL Næringsmegling AS sin oppgave, i samarbeide med Oppdragsgiver, å skreddersy prosjektet innenfor disse rammene.