Utleie

REAL Næringsmegling AS har medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse innen utleie og fremleie av næringslokaler på hele Romerike og i Oslo Nord.

Vi har fra etableringen på Romerike i 1990 opparbeidet oss en unik lokalkunnskap om markedet her, og vi kjenner de aller fleste aktørene – de fleste kjenner også oss. Vi har i over 25 år opparbeidet et omfattende register av potensielle leietakere innenfor alle segmenter og typer næringseiendom.

De aller fleste av våre Oppdragsgivere finner veien tilbake til vårt kontor år etter år. Dette tar vi som en tillitserklæring.

Ved presentasjoner av objekter for utleie utarbeider vi grundig gjennomarbeidede prospekter for at eiendommene skal presenteres på aller beste måte.

Vi har gode rutiner for sjekking av potensielle leietakere der vi gjennomgår bl.a. økonomi og historikk på disse – Dette for å sikre kvalitetsleietakere til våre oppdragsgivere.

Ved utleieoppdrag stiller megler opp og foretar en profesjonell håndtering av fremvisningene.

Vi kartlegger grundig leietakerens behov, forestår forhandlinger med disse og utarbeider tilbud.

Dette i samarbeid med og iht. instruks fra Oppdragsgiver.

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller for en uforpliktende samtale.