Verdivurdering

Selskaper som eier eiendom har med jevne mellomrom behov for verdivurdering av sine eiendommer. Behovet for en ekstern verdivurdering kan oppstå i forbindelse med reforhandling av lånevilkår, opptak av nye lån, fusjon/fisjon eller ved regnskapsmessig balanseføring.

Nye internasjonale regler for regnskapsføring (IFRS) betyr at selskaper må oppgi oppdaterte markedsverdier på sine eiendommer. Dette gjelder både rene eiendomsselskaper og selskaper som eier sine egne bygninger.

På vegne av våre Oppdragsgivere har REAL Næringsmegling AS engasjert Fundus Næring Steinar Solberg til å gjennomføre uavhengige verdivurderinger av eiendom og eiendomsporteføljer på oppdrag fra oss.

Våre oppdragsgivere kan være både selgere og kjøpere.

Fundus Næring Steinar Solberg kan i samarbeid med oss sette markedsmessige verdier på leie, yield og utviklingstomter.

Avhengig av formålet og eventuelt behov for en teknisk rapport gjennomføres også vurderinger i samarbeid med en lokal takstmann.

Steinar Solberg kan gjerne kontaktes direkte på mob: 924 08 276 eller epost: fundusnaring@gmail.com