HAGAN I NITTEDAL - Næringstomt på ca. 3 826 kvm - Avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting

Birkelundveien 2, Nittedal

TIL LEIE: Oppstillingstomt på ca. 3 500 kvm til leie. Kort vei fra motorvei E6 på Hvam.

Holtveien 101, Kjeller

TIL SALGS: Næringsregulert tomt på ca. 13 860 kvm sentralt beliggende rett ved E6 på Hvam/Kjeller

Kjeller Vest, Skedsmokorset

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.