Oversiktsbilde mot RV 4 Oversiktsbilde mot RV 4 Strore utearealer for lagring Strore utearealer for lagring Enkel adkomst og innkjøring Enkel adkomst og innkjøring Ledig uteareal Ledig uteareal

TIL LEIE: Næringstomt fra ca. 3 000 - 6 000 kvm for utelagring/parkering - beliggende langs RV4 mellom Nittedal sentrum og Slattum

Nittedalsveien 495, Slattum


Inneholder

TOMTEOMRÅDE FRA CA. 3 000 - 6 000 KVM - BELIGGENDE INNTIL RV4 - FÅ MINUTTER FRA OSLO-GRENSEN.

Når man kommer fra Oslo/Gjelleråsen er dette en av de første næringseiendommene man kommer til langs RV4. Den ene låven som vist på bildene, er nå revet.

Relativt flat tomt opparbeidet med noe asfalt, grus og diverse mindre grøntarealer. Velegnet til både utelagring og/eller parkering. Tomten er delvis inngjerdet (bildene er tatt før tomten ble inngjerdet).

Store deler av tomten utleid til NCC Industry AS i tillegg til en mindre del som leies ut til et mindre anleggsfirma.

Leie pr. kvm./år: Fra kr 150,- eks. mva.
Mulighet for leie frem til ca. 31.12.2022, evt. forlengelse etter nærmere avtale.
Kan deles på inntil 2 leietakere, minste leieareal ca. 3 000 kvm.

Her er det få minutter til Oslo-grensa i tillegg til meget gode adkomstmuligheter, også for større kjøretøy, både nordfra og sørfra på ny og gammel RV4. Den nærmeste bebyggelsen består primært av småhusbebygelse, samt en tidligere bensinstasjon.
På motsatt side av RV4 er det i tillegg beliggende et parkeringsanlegg for rutebusser. Området rundt er ellers preget av store grønt- og landbruksarealer.


Beliggenhet

Eiendommen er beliggende mellom Nittedal sentrum og Slattum.


Tomt kvadratmeter


Adkomst

Meget gode adkomst- og avkjøringsmuligheter fra RV4.

Nittedalsveien 495, Slattum

Referanse: 19010

Tomt

Megler

Rune Eide
Rune Eide
Telefon: +47 67 91 76 56
Mobil: +47 900 29 707
Epost: rune@real.no

Send melding