Kort vei til av-/påkjøring E6 på Dal Kort vei til av-/påkjøring E6 på Dal Nærmeste naboer er Montèr og Kiwi, samt kort vei til Dal industriområde Nærmeste naboer er Montèr og Kiwi, samt kort vei til Dal industriområde Enkel adkomst til transportstrekning Oslo-Gardermoen-Minnesund Enkel adkomst til transportstrekning Oslo-Gardermoen-Minnesund Tomten grenser inntil Kolonivegen (FV 501) Tomten grenser inntil Kolonivegen (FV 501) Relativt flat ubebygget skogseiendom Relativt flat ubebygget skogseiendom

DAL: Næringstomt på ca. 15 mål regulert til plasskrevende varer - rett ved E6

Skinnstudumpa 19, Dal


Inneholder

Rett ved E6 på Dal har vi til salgs en næringstomt på ca. 15 181 kvm. regulert til plasskrevende varer.

Det tar kun ca. 7 min med bil til Jessheim og 14 min. til Oslo Lufthavn. Eiendommen vil være svært godt egnet for bedrifter som ønsker enkel adkomst til transportstrekning Oslo-Gardermoen-Minnesund.

Tomten er regulert til plasskrevende varer med tilhørende lager/kontor; herunder plasskrevende varer som bil/motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast/byggevare, hagesenter m.m.

Området ligger rett nord for Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen på Dal i Eidsvoll kommune. Nærmeste naboer er byggevarekjeden Montèr og dagligvarebutikken Kiwi.

Tilliggende eiendommer ellers er stort sett spredt boligbebyggelse. Dal industriområde med hovedvekt på bil- og maskinrelatert samt håndverksbedrifter ligger også i kort avstand til tomten.

Tomten ligger rett ved Ørn næringspark og har Montèr og Kiwi som nærmeste naboer. Et område i sterk vekst.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Eiet tomt på ca. 15 181 kvm (ubebygd skogseiendom).
Salg av Eidsvoll Syd AS, som hjemmelshaver til eiendommen.
Regulert til plasskrevende varer.
Ligger rett ved avkjøring E6 og Ørn næringspark.
Nærmeste naboer er Montèr og Kiwi.
Relativt flat tomt bestående av skog.
Vei, vann/avløp, nett, fiber m.m. antas lett tilgjengelig.
BYA=30 % av tomtens nettoareal.
Prisantydning: Kr 15 000 000,- (grunnlag eiendomsverdi).


Beliggenhet

Tomten ligger sentralt ved innkjøringen til Dal og Råholt. Rask adkomst til/fra E6.

Området ligger rett nord for Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen på Dal i Eidsvoll kommune. Det tar ca. 7 min med bil til Jessheim, 14 min. til Oslo Lufthavn, 24 min. til Skedsmokorset og 54 min. til Hamar.

NSB Gardemobanen går gjennom kommunen med god forbindelse og mange avganger til Oslo. Dal Stasjon ligger ca. 3 minutter unna med bil og Eidsvoll Verk Stasjon ligger ca. 6 minutter unna med bil.


Tomten

Ubebygd skogseiendom.


Tomt kvadratmeter

15 181


Off. kommunikasjon

NSB Gardemobanen går gjennom kommunen med god forbindelse og mange avganger til Oslo. Dal togstasjon ligger ca. 3 minutter unna med bil og Eidsvoll Verk Stasjon ligger ca. 6 minutter unna med bil.


Regulering

Tomten regulert til plasskrevende varer med tilhørende lager/kontor. Dette gjelder forretning med salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Det tillates ikke andre typer forretninger, lager samt terminal eller transportvirksomhet som naturlig hører hjemme i eksisterende senterdannelser ellers i kommunen. Det vil si virksomheter vesentlig basert på kundebesøk.


Visning

Tomten kan fritt besiktiges av interessenter.


Overtakelse

Etter avtale med selger.

Skinnstudumpa 19, Dal

Referanse: 20056
Prisantydning: 15 000 000 NOK

Tomt

Megler

Morten Kim Pedersen
Morten Kim Pedersen
Mobil: +47 928 72 303
Epost: morten@real.no

    Send melding