Utviklingstomt rett ved krysset RV 22 og fylkesvei 1501 mellom Fetsund og Lillestrøm Utviklingstomt rett ved krysset RV 22 og fylkesvei 1501 mellom Fetsund og Lillestrøm Eiendommen er regulert til bolig - eksisterende hus på eiendommen forutsettes revet ifbm. utvikling Eiendommen er regulert til bolig - eksisterende hus på eiendommen forutsettes revet ifbm. utvikling Ca. 1,8 km til Fetsund og ca. 6,6 km til Lillestrøm sentrum Ca. 1,8 km til Fetsund og ca. 6,6 km til Lillestrøm sentrum Relativt flat tomt, delvis opparbeidet og noe naturtomt Relativt flat tomt, delvis opparbeidet og noe naturtomt Tomten er beliggende i godt etablert boligområde bestående av både rekkehus og villabebyggelse Tomten er beliggende i godt etablert boligområde bestående av både rekkehus og villabebyggelse Kort vei til Idylliske Øyeren Kort vei til Idylliske Øyeren Tomten er p.t ikke fradelt, men vil ha et areal på ca. 7 000 kvm etter fradeling Tomten er p.t ikke fradelt, men vil ha et areal på ca. 7 000 kvm etter fradeling Bolighuset er p.t utleid, leieforholdet følger ikke med i salget Bolighuset er p.t utleid, leieforholdet følger ikke med i salget

BALNES: SOLGT! Utviklingstomt på ca. 8 400 kvm til bolig - rett ved RV22 og FV1501 mellom Fetsund og Lillestrøm

Fetveien 307, Fetsund


Inneholder

Utviklingstomt regulert til konsentrert boligbebyggelse - rett ved krysset RV22 og FV1501. Kun ca. 6,6 km til Lillestrøm sentrum og ca. 1,8 km til Fetsund sentrum.

Tomten som skal selges er hele gnr. 413, bnr. 39 samt del av gnr. 412, bnr. 1 og gnr. 413, bnr. 352. Den delen som fradeles vil sammenslås med gbnr. 413/39 slik at det totale tomteareal vil utgjøre ca. 8 400 kvm. Arbeidet med fradeling er påbegynt.

På gbnr. 413/39 er det oppført en gammel enebolig med lav bygningsteknisk standard som forutsettes revet ved utvikling av eiendommen. Boligen er p.t. utleid og det er ikke ønskelig at interessenter tar kontakt med leietakere for å bli vist rundt i huset/på eiendommen. Tomten ellers kan fritt besiktiges av interessenter.

Tilnærmet flat, opparbeidet og delvis bebygget tomt. Består av plen, trær/busker og naturlig vegetasjon. Rørnett for vann og avløp ligger på tomten.

Eiendommen er regulert til bolig og hører innunder reguleringsplan 3030-1204R1802: Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for nye boliger på Balnes , gnr. 413, bnr. 39 m.fl.

I 2018 utarbeidet Vindveggen Arkitekter et mulighetsstudie på vegne av Lillestrøm kommune. Med et tomteareal på ca. 8 400 kvm som utgangspunkt er det estimert et areal for utbygging på ca. 4 814 kvm. Det er utarbeidet 3 forskjellige scenarioer med inntil 13-18 enheter (rekkehus), 10-15 enheter (leiligheter) samt arealer til garasje/p-plasser. Vi gjør særskilt oppmerksom på at dette kun er veiledende skisser/forslag. Interessenter må selv gjøre sine egne utredninger rundt hva som er mulig å utvikle på tomten. Mulighetsstudiet er en del av fullstendig prospekt på tomten og oversendes ved henvendelse til megler.

Balnes ligger kun ca. 1,8 km fra Fetsund, og er et lite hyggelig boligområde. Det er ikke lenger fra Lillestrøm enn at du kan sykle ned på kort tid, eller ta toget til Oslo på under 20 minutter. Med kort vei til Oslo sentrum, gode veier og mange kollektivtilbud, er det mange som velger å flytte til Fetsund og områdene rundt, også når de fremdeles jobber i hovedstaden.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Eiet tomt på ca. 8 400 kvm (tomten er under fradeling).
Beliggende i etablert boligområde på Balnes.
Ca. 6,6 km til Lillestrøm stasjon, ca. 1,8 km til Fetsund stasjon.
Barnehage ved tomten samt nær barneskole, skog og mark.
Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen.
Regulert til konsentrert boligbebyggelse.
Vindveggen Arkitekter har utarbeidet mulighetsstudie på vegne av Lillestrøm kommune.
BYA = maks 32% - 45%.
Takst: Kr 24 000 000,-.


Beliggenhet

Tomten ligger i veletablert boligområde på Balnes, med kort avstand til Lillestrøm og hovedfartsåren E6. Rv 22 er nå utbygget med fire felts vei fra Lillestrøm til Fetsund. Det jobbes videre med planer om ny bro over Glomma.

Området kan by på en rekke flotte aktiviteter, som skøyteturer gjennom vinteren på Svelle (som er en del av Øyeren), skiturer innover i marka ved Hvaltjern (der det også er skihytter med servering), og flotte turstier og skogsområdet ved Fetsund Lenser og i naturreservatet.

Gangavstand til buss.
Tog fra Fetsund stasjon ca. 2,3 km.


Tomt kvadratmeter

8 400


Regulering

Reguleringsplan:
Tomten er regulert til bolig.
BKS (boligbebyggelse konsentrert) - BYA=maks 32%.
BBB (boligbebyggelse blokk) - BYA=maks 45%.

Kommuneplan:
Tomten er avsatt til nåværende bebyggelse i kommuneplan.


Visning

Tomten kan fritt besiktiges av interessenter. Boligen er p.t. utleid og det er ikke ønskelig at interessenter tar kontakt med leietakere for å bli vist rundt i huset/på tomten.


Overtakelse

Etter nærmere avtale.


Ansvarlig megler

Morten Kim Pedersen

Fetveien 307, Fetsund

Referanse: 21038
Prisantydning: 24 000 000 NOK

Tomt

Megler

Morten Kim Pedersen
Morten Kim Pedersen
Telefon: (+47) 92872303
Epost: morten@real.no

    Send melding