Beliggende rett utenfor Blaker sentrum hvor det også er etablert togstasjon Beliggende rett utenfor Blaker sentrum hvor det også er etablert togstasjon Etablert område primært bestående av eneboliger Etablert område primært bestående av eneboliger Området er godt utbygd med gang- og sykkelveier Området er godt utbygd med gang- og sykkelveier Landlige, fredelige og ikke minst barnevennlige omgivelser like ved Glomma Landlige, fredelige og ikke minst barnevennlige omgivelser like ved Glomma Meget gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter Meget gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter Tilnærmet flat, opparbeidet og delvis bebygget tomt Tilnærmet flat, opparbeidet og delvis bebygget tomt Eiendommen har tidligere vært i bruk som barnehage, forutsettes revet ifbm. utvikling av eiendommen Eiendommen har tidligere vært i bruk som barnehage, forutsettes revet ifbm. utvikling av eiendommen Eiendommen har tidligere vært i bruk som barnehage, forutsettes revet ifbm. utvikling av eiendommen Eiendommen har tidligere vært i bruk som barnehage, forutsettes revet ifbm. utvikling av eiendommen Tomten sett ovenfra Tomten sett ovenfra

Blaker: Utviklingstomt på ca. 3 500 kvm til bolig - rett utenfor Blaker sentrum

Svarstadveien 9, Blaker


Inneholder

Svarstadveien 9 ligger fint til i landlige, fredelige og ikke minst barnevennlige omgivelser, like ved Glomma.

Det er i dag oppført et bygg (fraflyttet i 2016) på eiendommen som forutsettes revet ved utvikling av tomten. Har tidligere vært i bruk som barnehage og også lager for kommunen. Megler innehar ikke ytterligere teknisk informasjon om bygget.

Det foreligger ikke mulighetsstudie av hva som er mulig å utvikle på eiendommen. Reguleringsbestemmelsene legger dog føringer om at det skal bygges maksimalt 8 stk. boenheter på tomten. Interessenter må selv gjøre sine egne utredninger rundt hva som er mulig å utvikle på tomten.

Eiendommen ligger i et etablert boligområde bestående primært av eneboliger. Meget gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Det er i tillegg kort vei til treningssenter, svømmehall og tennisanlegg. Høyt & Lavt aktivitetspark i Sørum ligger et kvarters biltur unna. En kort spasertur unna (ca. 700 m) ligger Blaker Skanse - kultursenter for området og et av flere kulturområder i Lillestrøm kommune.

Avstander:
Blaker sentrum: Ca. 1,2 km.
Sørumsand: Ca. 5,4 km.
Fetsund: Ca. 15 km.
Lillestrøm: Ca. 23 km.
Skedsmokorset: Ca. 26 km.
Oslo sentrum: Ca. 45 km.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Eiet tomt på ca. 3 505 kvm.
Tomten er regulert til konsentrert boligbebyggelse.
Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen.
BYA=maks 30%.
Max gesimshøyde 7m, max mønehøyde 8m.
Det kan bygges maksimalt 8 stk. boenheter.
Geoteknisk grunnundersøkelse er foretatt.
Tomten kan fritt besiktiges av interessenter.
Takst: Kr 3 100 000,-.


Tomten

Tilnærmet flat, opparbeidet og delvis bebygget tomt. Består av plen, trær/busker og naturlig vegetasjon.


Tomt kvadratmeter

3 505


Off. kommunikasjon

Kollektivtilbudet i området består av buss og tog. Nærmeste bussholdeplass er Fossmoen, og nærmeste togstasjon er Blaker med togforbindelse til bl.a. Lillestrøm og Oslo.


Regulering

Eiendommen er regulert til konsentrert boligbebyggelse og hører innunder reguleringsplan 0226_265: Reguleringsplan for boliger i Svarstadvegen 9.


Visning

Tomten kan fritt besiktiges av interessenter.


Overtakelse

Etter nærmere avtale. REF. 21037.


Ansvarlig megler

Morten Kim Pedersen

Svarstadveien 9, Blaker

Referanse: 21037

Tomt

Megler

Morten Kim Pedersen
Morten Kim Pedersen
Mobil: +47 928 72 303
Epost: morten@real.no

    Send melding